"หอสักการะฟ้าเทียนถาน" (Tiantan: 天坛) หรือ "วิหารบวงสรวงสวรรค์" (Temple of Heaven) สถาปัตยกรรมในเขตอุทยานทางตอนใต้ของกรุงปักกิ่ง สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินโดยจักรพรรดิจีนในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงจะเสด็จมาประกอบพิธีปีละ 2 ครั้ง เพื่อขอพรให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยดี


หอสักการะฟ้าเทียนถาน (Temple of Heaven: 天坛) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Visit Our China

หอเทียนถานอยู่ห่างจากพระราชวังต้องห้ามราว 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2.73 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง สร้างเมื่อปี 1406 ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ (จักรพรรดิองค์ที่สามแห่งราชวงศ์หมิง) ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมและการออกแบบภูมิทัศน์ที่มีอิทธิพลอย่างลึกซึ่งต่ออารยธรรมตะวันออกไกลตลอดหลายศตวรรษ


หอสักการะฟ้าเทียนถาน (Temple of Heaven)

"ตำหนักฉีเหนียนเตี้ยน" อาคารไม้ 3 ชั้น สร้างขึ้นไปเป็นทรงกระบอกสูง 40 เมตร สร้างโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว ภายในตกแต่งอย่างสวยงาม บนหลังคามุงด้วยกระเบื้องสีน้ำเงิน เสารองรับน้ำหนัก 24 ต้น มี 4 ต้น เป็นเสาหลักขนาดใหญ่แทนสัญลักษณ์แทนฤดูกาลทั้งสี่

หอเทียนถานเคยถูกทำลายได้รับความเสียหายหลายครั้งโดยเฉพาะเหตุการณ์ฟ้าผ่า แต่ทุกครั้งก็จะมีการบูรณะขึ้นมาใหม่ตามโครงสร้างเดิม โดยในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงวิหารได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ กระเบื้องเคลือบบางส่วนถูกเปลี่ยนใหม่ ขนาดของแท่นบูชาถูกขยายให้กว้างขึ้น

ในปี 1900 หอเทียนถานถูกใช้เป็นฐานบัญชาการชั่วคราวของพันธมิตรในการปราบกลุ่มกบฏนักมวย ในปี 1918 หอเทียนถานเปิดให้ประชาชนเข้าชมด้านในได้เป็นครั้งแรกและในปี 1998 หอสักการะฟ้าเทียนถานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก