วัดเทนริวจิ (Tenryuji Temple: 天龍寺) วัดศูนย์กลางสายรินไซในนิกายเซน วัดเท็นริวจิเป็น 1 ใน 5 วัดเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1994 จากองค์การยูเนสโกในฐานะส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองเกียวโต


วัดเท็นริวจิ (Tenryuji Temple)

วัดเทนริวจิตั้งอยู่บนถนนอาราชิยามะในเมืองเกียวโต สร้างเมื่อปี 1339 โดยโชกุนอาชิคางะ ทาคาอุจิ (Ashikaga Akauji) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่องค์จักรพรรดิโกะ ไดโกะ (Go-Daigo) ชื่อเต็มของวัดคือเท็นริว ชิไซเซนจิ (Tenryu Shiseizen-ji) ที่หมายถึงวัดมังกรสวรรค์ (Heaven Dragon Temple)


วัดเท็นริวจิ (Tenryuji Temple)

บนเพดานห้องโถงในวิหารหลักของวัดมีภาพวาดมังกรในหมู่เมฆ น่าเสียดายที่อาคารในวัดได้รับความเสียหายหลายต่อหลายครั้งทั้งจากอัคคีภัย สงครามและการปฏิวัติภายในประเทศ กระทั่งมีการบูรณะขึ้นใหม่ในช่วงยุคเมจิโดยยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมของวัดเอาไว้

ในวัดเทนริวจิมีสวนสไตล์เซนที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นซึ่งออกแบบโดยมุโซ โซเซกิ (Muso Soseki) เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดผู้มีความสามารถในการออกแบบจนเป็นที่ยอมรับ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงต้นไม้บนภูเขาอาราชิยามะกับคาเมยามะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและเหลืองสลับกันไปเป็นฉากหลังให้สวนแห่งนี้ดูสวยงามและสงบในเวลาเดียวกัน

ในช่วงเดือนธันวาคม 2012 - มีนาคม 2014 ทางวัดมีการบูรณะอาคารหลักของวัดจึงไม่อนุญาตให้เข้าไปด้านใน แต่นักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าไปชมความงามของสวนได้ และห่างออกไปไม่ไกลกันนักจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดอีกแห่งในเกียวโตนั่นคือ ป่าไผ่ซากาโนะ ป่าไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในเกียวโต