"เต๋า" เป็นหนึ่งในความเชื่อดั้งเดิมของชาวจีน ทั่วประเทศจึงมีอารามในลัทธิเต๋าตั้งอยู่หลายแห่ง และหนึ่งในอารามสำคัญในลัทธิเต๋าที่เราจะแนะนำให้รู้จักในหัวข้อนี้คือ "วัดเมฆขาว" (White Cloud Temple) อารามในลัทธิเต๋าที่สำคัญที่สุดในกรุงปักกิ่งและเป็นศูนย์กลางใหญ่ของลัทธิเต๋าในเขตภาคเหนือของจีน


วัดเมฆขาว (White Cloud Temple: 白云观小区)

"อารามเมฆขาว" หรือ "ไป๋อวิ๋นกวน" (Baiyun Guan) สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อกลางศตวรรษที่ 8 ในสมัยราชวงศ์ถัง ชื่อเดิมคือ "เทียนฉาง" (Tianchang) โดยเป็นที่พำนักและศิกษาของนักพรตในลัทธิเต๋า จนกระทั่งกองทัพมองโกลสามารถยึดกรุงปักกิ่งได้อารามเมฆขาวจึงกลายเป็นพระราชวังของเจงกิสข่าน

เจงกิสข่านได้รับคำแนะนำจากนักพรตในลัทธิเต๋าท่านหนึ่งว่าหากตัวท่านยอมนับถือลัทธิเต๋าชาวจีนก็จะยอมรับในตัวท่าน เมื่อได้ฟังดังนั้นเจงกิสข่านจึงได้ประธานอารามแห่งนี้ให้กับนักพรตท่านนั้นเพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่ลัทธิเต๋า ซึ่งในปัจจุบันในอารามก็ยังมีนักพรตอาศัยอยู่แต่ไม่มากเหมือนในอดีต

ด้านล่างซุ้มประตูมีเหรียญโบราณขนาดใหญ่ซึ่งตรงกลางมีระฆังลูกเล็กแขวนอยู่ ส่วนบนพื้นมีเศษเหรียญมากมายตกอยู่ซึ่งเกิดจากความเชื่อที่ว่าหากใครสามารถโยนเหรียญลอดเข้าไปในรูของเหรียญใหญ่ได้ก็จะประสบความสำเร็จสมดังปรารถนา ดังนั้นเราจึงเห็นเหรียญตกอยู่เกลื่อนกราดบนพื้นใต้ระฆัง

ภายในอารามหลักมีรูปปั้นเทพเจ้าในลัทธิเต๋าหลายองค์ให้ผู้คนได้มากราบไหว้ขอพรกัน อาคารหลายแห่งในอารามนั้นได้รับการบูรณะใหม่ในสมัยราชวงศ์ชิงและหากเคยชมนวนิยายกำลังภายในเรื่องมังกรหยกก็จะพบกับชื่อของอารามเมฆขาวอยู่ด้วยในฐานะที่ตั้งสำนักช้วนจิน