อุทยานเป่ยไห่ (Beihai Park: 北海公园) อุทยานสวนหลวงบนทะเลสาบทางตะวันตกเฉียงเหนือของพระราชวังต้องห้ามกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายในสวนเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่ผสานเข้ากันได้อย่างลงตัว


อุทยานเป่ยไห่ (Beihai Park: 北海公园)
ภาพ: 图片之家

อุทยานเป่ยไห่ครอบคลุมพื้นที่ราว 171 เอเคอร์ ในอดีตเป็นสถานที่ต้องห้ามที่มีไว้เฉพาะราชวงศ์ชั้นสูงเท่านั้นที่สามารถเข้าไปด้านใน แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปพร้อมกับการล่มสลายของระบอบราชวงศ์ทำให้อุทยานเป่ยไห่กลายสภาพเป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้

ประวัติการก่อสร้างอุทยานเป่ยไห่ต้องไล่ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์เหลียว จิน หยวน (มองโกล) หมิงและราชวงศ์ชิง โดยมีการสร้างอาคารพระราชวังและวัดเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ การออกแบบสวนนั้นตรงตามหลักฮวงจุ้ยที่ว่า "เขา 3 น้ำ 1" หมายถึง "ภูเขาสามส่วนกับน้ำหนึ่งส่วน" นั่นเอง

ภายในอุทยานมีจุดน่าสนใจที่สร้างเลียนแบบทิวทัศน์และสถาปัตยกรรมจากทั่วประเทศ อาทิ ทะเลสาบ สวนจีน ศาลาห้ามังกร คลองและฉากเก้ามังกร

เมื่อขึ้นไปบนเขาและมองลงมาจะเห็น "เจดีย์ขาว" ตั้งโดดเด่นอยู่ด้านบนเนินเขาเกาะหยก เจดีย์ขาวมีความสูง 36 เมตร ตั้งอยู่บนฐานหิน สร้างในปี 1651 ตามรับสั่งจักรพรรดิซุ่นจื่อเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาของพระองค์เนื่องในโอกาสที่องค์ดาไลลามะที่ 5 เสด็จเยือนกรุงปักกิ่งเป็นครั้งแรก