วัดฉงเซิ่ง (Chongsheng Temple: 崇圣寺) วัดเก่าแก่สมัยราชวงศ์ถังตั้งอยู่ในเมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน วัดฉงเซิ่งอยู่ห่างจากเขตเมืองโบราณต้าหลี่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 1 กิโลเมตร


วัดฉงเซิ่ง (Chongsheng Temple: 崇圣寺) เมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
同程旅行

ในอดีตวัดฉงเซิ่งเป็นวัดหลวงของผู้ครองเมืองต้าหลี่ โดยมีข้อมูลบันทึกไว้ว่าเคยมีเจ้าเมืองต้าหลี่ถึง 9 คน เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาและยอมสละตำแหน่งเจ้าเมืองเพื่อมาบวชเรียนศึกษาพระธรรมที่วัดแห่งนี้

จุดเด่นของวัดอยู่ที่เจดีย์สามองค์อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ เจดีย์ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าสระน้ำใสสะอาดสะท้อนภาพความงามออกมาราวกับผลงานศิลปะ

เจดีย์องค์ใหญ่สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง ลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมสูง 69.13 เมตร มีทั้งหมด 16 ชั้น สร้างขึ้นพร้อมกับวัดฉงเซิ่งตามความเชื่อที่ว่าโลกเป็นผืนสี่เหลี่ยม

ส่วนเจดีย์อีกสององค์ถูกสร้างขึ้นมาในภายหลังประมาณหนึ่งร้อยปีต่อมาด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ซ่ง โดยสร้างออกมาเป็นทรงแปดเหลี่ยมสูง 43 เมตร มีทั้งหมด 10 ชั้น

เจดีย์ทั้งสามองค์มีความแข็งแรงทนทานมาก โดยในอดีตเคยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ทว่าเจดีย์ทั้งสามกลับได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ชาวเมืองต้าหลี่จึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเชื่อว่าเจดีย์ทั้งสามมีความศักดิ์สิทธิ์จนกลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่แม้แต่ภัยธรรมชาติรุนแรงก็ยังไม่สามารถทำอะไรไม่ได้...