ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็มมังงุ (Dazaifu Tenmangu Shrine: 太宰府天満宮) ศาลเจ้าชินโตในเมืองดาไซฟุ จังหวัดฟุกุโอกะ ศาลเจ้ามีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี สร้างขึ้นเหนือสุสาน "มิชิซาเนะ ซึงาวาระ" (Michizane Sugawara) ผู้เป็นทั้งกวีเอกและนักปราชญ์คนสำคัญของญี่ปุ่นในยุคเฮอัน


ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็มมังงุ (Dazaifu Tenmangu Shrine: 太宰府天満宮)
ภาพ: 太宰府天満宮

ศาลเจ้าดาไซฟุเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่น สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 905 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานหลังจากท่านมิชิซาเนะเสียชีวิตไปแล้ว 2 ปี โดยในช่วงแรกผู้ติดตามของท่านมิชิซาเนะสร้างศาลเจ้าเล็กๆขึ้นมาก่อน ต่อมาในปี 919 ตระกูลฟูจิวาระเข้ามาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของศาลเจ้าจนมีขนาดใหญ่โต ทว่าถูกเพลิงไหม้เสียหายในช่วงสงครามกลางเมือง

อาคารศาลเจ้าที่เห็นในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปี 1591 ตรงทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปั้นวัวเทพเจ้านอนอยู่ในสภาพที่มันวับ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่าหากได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของวัวจะทำให้หายจากอาการเจ็บป่วย มีแต่โชคดีเข้ามาและประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียน

และเนื่องจากเป็นศาลเจ้าที่สร้างเพื่ออุทิศแด่ผู้เป็นปราชญ์ ในช่วงเทศกาล7-5-3 บรรดาผู้ปกครองจึงมักจะพาบุตรหลานมาฝากเนื้อฝากตัวที่ศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อให้บุตรหลานของตนเติบโตขึ้นมาเป็นคนฉลาดและมีสติปัญญาดีดังเช่นท่านมิชิซาเนะผู้ล่วงลับ