วัดเสวียนคง (Xuankong Temple: 悬空寺) วัดโบราณอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่อิงกับแนวผาสูงชันของเขาเหิงซาน (ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ของจีน) ในเมืองต้าถง รู้จักกันในชื่อ "อารามลอยฟ้า" (Hanging Temple) ตามรูปลักษณ์ภายนอกทำให้ผู้ได้เห็นรู้สึกหวาดเสียวว่าเสาด้านล่างจะแข็งแรงพอจะรับน้ำหนักหรือไม่


วัดเสวียนคง (Xuankong Temple: 悬空寺)
ภาพ: China Reuse

วัดเสวียนคงซื่อสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายราชวงศ์เว่ยโดยการผสมผสานความเชื่อทางลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อและพุทธศาสนาเข้าไว้ด้วยกัน ด้านล่างใช้เสาหินค้ำยันเอาไว้ทำให้ดูราวกับว่าตัวอารามตั้งอยู่ได้ด้วยเสาหินเหล่านี้ แต่ความลับอยู่ที่คานที่ช่างฝีมือใช้เจาะลึกเข้าไปในหินปูนเพื่อใช้เป็นตัวรับน้ำหนัก

ภายในวิหารมีรูปปั้นพระศรีศากยมุนี เล่าจื๊อและขงจื๊ออยู่ร่วมกัน ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดที่แม่น้ำไหลผ่าน วัดเสวียนคงซึ่งตั้งอยู่จึงถูกกระแสน้ำพัดทำลายหลายครั้งและทุกครั้งก็จะมีการสร้างวัดโดยยกระดับให้สูงขึ้นมาเรื่อยๆ ผ่านการบูรณะซ่อมแซมมาหลายราชวงศ์จนกระทั่งมีความสูงถึงระดับที่เห็นในปัจจุบัน

ความมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมที่เหลือส่วนใหญ่ของวัดเสวียนคงถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นอกจากนี้ยังมีตำนานเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ว่าเคยมีมังกรมาเล่นในแม่น้ำบริเวณนี้จนทำให้เกิดอุทกภัยจึงได้มีการสร้างวัดเสวียนคงขึ้นเพื่อกักขังไม่ให้สร้างความเดือดร้อนอีกต่อไป…