วัดหงฝู (Hongfu Temple: 弘福寺) วัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองกุ้ยหยางและมีอาณาเขตกว้างขวางที่สุดในมณฑลกุ้ยโจว ตัววัดตั้งอยู่บริเวณสวนเฉียนหลิง (Qianling Park) ห่างจากตัวเมืองกุ้ยหยางไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 1.5 กิโลเมตร บรรยากาศโดยรอบค่อนข้างเงียบสงบสมกับการเป็นวัดเซน


วัดหงฝู (Hongfu Temple: 弘福寺)
ภาพ: 驴妈妈旅游网

วัดหงฝูมีประวัติยาวนานกว่า 300 ปี สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1672 ในปีที่ 11 ของจักรพรรดิคังซีโดย ‘พระซื่อซง’ (Chisong: 赤松) ที่จาริกมาและพบว่าบริเวณนี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับการกับการสร้างวัด ในตอนแรกวัดหงฝูเป็นเพียงกระท่อมเล็กๆซึ่งไม่มีอะไรเลย แต่ด้วยความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ศรัทธาจึงได้เรี่ยไรเงินกันจนต่อมาจึงได้มีการขยับขยายจนกลายเป็นวัดที่กว้างใหญ่อย่างในปัจจุบัน

วัดหงฝูตั้งอยู่ในวงล้อมของธรรมชาติ สำหรับชื่อวัด ‘หงฝู’ ฟังดูแล้วน่าเลื่อมใสศรัทธามาก ความหมายของชื่อวัดก็คือ ‘การพัฒนาจิตใจของพุทธองค์เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษย์’ ทำให้ชื่อเสียงของวัดยิ่งเป็นที่รู้จักกันมาขึ้นในกุ้ยหยางและได้รับการประกาศให้เป็นสมบัติสำคัญทางวัฒนธรรมของชาติ

บริเวณประตูทางเข้าวัดมี ‘หอกลอง’ และ ‘หอระฆัง’ ขนาบทั้งสองข้าง ระฆังสำริดมีน้ำหนักกว่า 1.5 ตันเลยทีเดียว ภายในวิหารหลักเรียกว่า ‘วิหารกษัตริย์สวรรค์’ (Heavenly King Hall) มีรูปปั้นพระศรีอริยเมตไตรยและจาตุมหาราชิกาทั้งสี่ประดิษฐานอยู่ด้วยกัน

วิหารรองของวัด คือ ‘วิหารโพธิสัตว์’ (Bodhisattva Hall) ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม 32 กรที่งดงามมาก ส่วนวิหารสุดท้าย คือ ‘วิหารมหาวีระ’ (Mahavira Hall) ภายในมีรูปปั้นพระศรีศากยมุนีทองคำและ 18 อรหันต์ นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังถูกจัดแต่งอย่างสวยงามด้วยสระน้ำและน้ำพุซึ่งมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ตรงกลาง