สวนญี่ปุ่น (Japanese Garden: 日本庭園) วัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ในแบบฉบับของความเป็นญี่ปุ่นออกมา เราสามารถเห็นสวนญี่ปุ่นได้ตามสถานที่ทั่วไปโดยเฉพาะวัด ศาลเจ้า สวนสาธารณะ ปราสาท ฯลฯ ซึ่งเราจะเห็นสไตล์สวนสะท้อนถึงแนวคิดและวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น


สวนญี่ปุ่น (Japanes Garden: 日本庭園)

การจัดวางองค์ประกอบของสวนนั้นจะไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัว ขึ้นอยู่กับสถานที่และสภาพแวดล้อม ลักษณะของสวนโดยทั่วไปจะมีทั้งแบบน้ำที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น การดัดแปลงเป็นน้ำตกหรือลำธาร และแบบแห้งแล้งตามวัดนิกายเซนเรียกว่า "คาเระซันซุย" (Karesansui) หรือที่บางคนเรียกกันว่า "สวนเซน" (Zen Garden) ลักษณะเป็นสวนหินที่มีทรายหรือกรวดโดยบนพื้นราบแล้วใช้คราดขีดจนเกิดเป็นลวดลายคล้ายกระแสน้ำ

สวนแบบญี่ปุ่นเริ่มต้นในสมัยเฮอันเมื่อข้าราชสำนักพยายามหาวิธีคลายร้อนด้วยการจัดบ้านและสวนด้านนอกด้วยลำธาร น้ำตกและสระน้ำเล็กๆ และได้รับการปรับองค์ประกอบให้สวยงามมากยิ่งขึ้นในสมัยต่อๆมา โดยเฉพาะสมัยมุโรมาจิที่ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของสวนญี่ปุ่น และในบรรดาสวนทั่วไปนั้นมีอยู่ 3 แห่งที่ได้รับการยกให้เป็นสวนสวยที่สุดของญี่ปุ่น ได้แก่ สวนเคนโระคุเอ็น สวนโคระคุเอ็น และสวนไคระคุเอ็น

สุดยอดสวนสวยในญี่ปุ่น
• สวนเคนโระคุเอ็น: สวนสวยตั้งอยู่ตรงข้ามปราสาทคานาซาว่า สร้างเลียนแบบธรรมชาติผสมผสานศิลปะการจัดสวนแบบจีนและญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน ตรงกลางสระมีศาลาชงชา ตะเกียงหินและเชือกที่กางออกคล้ายร่มทำหน้าที่ดึงกิ่งไม้ไม่ให้หักจากการรับน้ำหนักของหิมะในฤดูหนาว สวนเคนโระคุเอ็น

• สวนโคระคุเอ็น: สวนสวยตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำอาซาฮิ ในอดีตสวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่พักผ่อนของไดเมียวและใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญเท่านั้น ภายในสวนมีทั้งส่วนพื้นที่โล่งกว้าง เรือนน้ำชา สระน้ำ นาข้าวและศาลเจ้าเล็กๆ สามารถมองเห็นปราสาทโอคายาม่าได้ สวนโคระคุเอ็น

• สวนไคระคุเอ็น: สวนสวยรายล้อมด้วยแมกไม้กว่า 100 สายพันธุ์ในเมืองมิโตะ สวนไคระคุเอ็นสร้างขึ้นในปี 1841 โดยสวนไคระคุเอ็นไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ผ่อนคลายของขุนนางเท่านั้นแต่ยังเปิดเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนเข้าชม สวนไคระคุเอ็น