เจดีย์เหลยเฟิง (Leifeng Pagoda: 雷峰塔) เจดีย์นางพญางูขาวตั้งโดดเด่นอยู่บนยอดเขาเป่าซื่อซานริมทะเลสาบซีหูที่เต็มไปด้วยตำนานและประวัติอันยาวนานของเมืองหังโจว โดยภูมิทัศน์เจดีย์เหลยเฟิงได้รับการยกให้เป็นหนึ่งในสิบทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของทะเลสาบซีหู


เจดีย์เหลยเฟิง (Leifeng Pagoda: 雷峰塔)
ภาพ: Hangzhou Private Tours

เจดีย์เหลยเฟิงเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมสูง 5 ชั้น สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 977 ตามบัญชากษัตริย์แคว้นอู๋เยว่ในยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักรเพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาพระเกศาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเฉลิมฉลองที่สนมคนโปรดให้กำเนิดโอรส

ในปี 1924 เจดีย์เหลยเฟิงพังทลายลงโดยมีการค้นพบพระราชวังลับใต้ดินซึ่งภายในเต็มไปด้วยโบราณวัตถุจำนวนมาก ต่อมาจึงมีการสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่บนซากปรักหักพังเดิมและเสร็จสิ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2002 ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านใน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดซึ่งจะทำให้เห็นความงดงามขององค์เจดีย์เหลยเฟิงอยู่ในช่วงเวลาเย็น ยามเมื่อพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า แสงและเงาจะสะท้อนกลมกลืนไปกับสีขององค์เจดีย์ ส่วนในเวลากลางคืนจะเห็นแสงไฟจากด้านในองค์เจดีย์ที่ประดับเอาไว้อย่างสวยงาม

มีตำนานเกี่ยวกับเจดีย์เหลยเฟิงเล่าว่าในอดีตปีศาจงูขาวได้พบรักกับบัณฑิตหนุ่ม แต่ปีศาจกับมนุษย์ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ เจ้าอาวาสวัดจินซานจึงเข้าขัดขวางและขังปีศาจงูขาวเอาไว้ที่ใต้ฐานเจดีย์จนกลายเป็นที่มาของตำนานนางพญางูขาวอันลื่อเลื่อง