ในบรรดายอดเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 9 แห่งของจีน เมื่อกล่าวถึงยอดเขาเอ๋อเหมยซาน (Mount Emei) ก็อาจทำให้หลายคนรู้สึกถึงความเป็นผู้หญิงเพราะได้รับอิทธิพลมากจากภาพยนตร์กำลังภายในหรือวรรณกรรมจีนหลายเรื่องที่มีการอ้างอิงถึงว่านี่คือสถานที่ตั้งของสำนักนางชี


เขาเอ๋อเหมยซาน - เขาง้อไบ๊ (Mount Emei)

ยอดเขาเอ๋อเหมายซาน (Emei Shan) หรือที่ใครหลายคนจะคุ้นชินกับชื่อ “ง้อไบ๊” ตั้งอยู่ในเมืองเล่อซานทางตะวันตกเฉียงใต้ของแอ่งซื่อฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตูราว 160 กิโลเมตร เอ๋อเหมยซานเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในบรรดายอดศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาทั้ง 4 แห่ง สภาพแวดล้อมบนเขายังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติที่ยังไม่ถูกสภาวะเมืองกลืนกิน


เขาเอ๋อเหมยซาน - เขาง้อไบ๊ (Mount Emei)

ชื่อเอ๋อเหมยซานแปลว่า “คิ้วโก่ง” มีที่มาจากรูปทรงของภูเขาที่มีลักษณะคล้ายคิ้ว ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมบนยอด เอ๋อเหมยซานมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ต้ากวงหมิงซาน” หมายถึง “เทือกเขาแห่งแสงสว่าง” บนเขาเป็นที่ตั้งของอารามหลายแห่งแต่ส่วนใหญ่ทรุดโทรมลงไปแล้ว

ความสมบูรณ์และมนต์เสน่ห์ทำให้เขาเอ๋อเหมยซานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแบบผสมร่วมกับพระพุทธรูปเล่อซานภายใต้ชื่อ “ภูมิทัศน์แห่งเขาเอ๋อเหมยซานและพระพุทธรูปเล่อซาน” (Mount Emei Scenic Area including Leshan Giant Buddha Scenic Area) ในปี 1996 จากองค์การยูเนสโก