ภูเขาไฟซากุระจิมะ (Sakurajima: 桜島) ภูเขาไฟตั้งอยู่ในจังหวัดคาโงชิมะทางตอนใต้ของเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟซากุระจิมะประกอบด้วยปากปล่องสำคัญ 3 ปล่องได้แก่ "มินามิดาเกะ" ปล่องทางใต้ที่ยังคงมีพลังอยู่ "นาคะดาเกะ" ปากปล่องกลาง และ "คิตะดาเกะ" ปากปล่องทางเหนือที่มีความสูงที่สุด


ภูเขาไฟซากุระจิมะ (Sakurajima: 桜島)
ภาพ: エポック社

ซากุระจิมะเป็นหนึ่งในภูเขาไฟในญี่ปุ่นที่ยังคงคุกรุ่นและเป็นสัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญของคาโงชิมะ มีความสูงประมาณ 1,117 เมตร เส้นรอบวง 50 กิโลเมตร ตามหลักฐานระบุว่าซากุระจิมะเกิดการปะทุขึ้นครั้งแรกเมื่อราว 13,000 ปีก่อน

แต่เดิมนั้นซากุระจิมะมีสภาพเป็นเกาะตั้งอยู่โดดเดี่ยวทางตะวันออกของอ่าวคาโงชิมะ แต่หลังจากการระเบิดครั้งใหญ่ในปี 1914 ซึ่งปล่อยเถ้าภูเขาไฟลอยไปไกลถึงรัสเซีย ลาวาปริมาณมหาศาลที่ไหลออกมาจากปล่องได้เชื่อมเกาะซากุระจิมะกับคาบสมุทรโอะซุมิกลายเป็นแผ่นดินเดียวกันอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

จนถึงปัจจุบันภูเขาไฟซากุระจิมะยังคงคุกรุ่นพ่นหมอกควันออกมาจากปล่องอยู่ตลอดเวลา แต่ถึงอย่างนั้นชาวเมืองคาโงชิมะยังคงอาศัยอยู่ใกล้กับซากุระจิมะได้แม้จะมีการปะทุอยู่เป็นระยะๆ โดยเฉพาะในรัศมี 10 กิโลเมตรรอบภูเขาไฟมีประชากรอาศัยอยู่หลายแสนคนเลยทีเดียว

แม้จะอนุญาตให้ผู้คนอาศัยอยู่ใกล้กับภูเขาไฟซากุระจิมะได้ แต่ทางการคาโงชิมะยังคงไม่ประมาทโดยจะมีการฝึกซ้อมอพยพเตรียมพร้อมให้แก่ชาวเมืองอยู่เป็นระยะๆและมีการสร้างหอสังเกตการณ์ขึ้นเพื่อเฝ้าระวังการปะทุของภูเขาไฟที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ