เขาซีซาน (Western Hills: 西山) ภูเขาสูงตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองคุนหมิงไปทางตะวันตกราว 15 กิโลเมตร ติดกับทะเลสาบเตียนฉือ ชื่อ "เขาซีซาน" หมายถึง "ภูเขาตะวันตก" ตามไหล่เขาขึ้นไปถึงด้านบนเต็มไปด้วยวัดและศาลเจ้าลัทธิเต๋า อารามแต่ละแห่งมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,000 ปี


เขาซีซาน (Western Hills: Xishan Mountain: 西山)
ภาพ: Go Yunnan

เขาซีซานเป็นสวนป่าขนาดใหญ่ที่ผสมผสานทิวทัศน์ธรรมชาติเข้ากับสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัว ภูเขาตั้งอยู่ที่ความสูง 1,900-2,350 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ได้รับการขนานนามว่า "ทัศนียภาพชั้นยอดในภาคกลางของยูนนาน" ตลอดทางขึ้นเขาจะมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบเตียนฉือ

จุดหมายปลายทางของการเดินขึ้นเขาซีซานอยู่ที่การลอด "ประตูมังกรหลงเหมิน" (The Dragon Gate: Longmen) ซุ้มประตูจีนขนาดไม่ใหญ่มากตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผา ชาวจีนเชื่อว่าประตูมังกรหลงเหมินเป็นประตูแห่งความสิริมงคล เมื่อเดินลอดแล้วจะทำให้สิ่งไม่ดีหายไป เหลือเพียงโชคลาภและนำมาซึ่งความสำเร็จ

ตำนานเล่าว่าในอดีตแม่น้ำเหลืองเกิดน้ำท่วมรุนแรง ฝูงปลาที่อาศัยในแม่น้ำไหลไปที่อื่นแต่ไม่สามารถอยู่ได้ ฝูงปลาจึงว่ายทวนกระแสน้ำกลับมายังแม่น้ำเหลือง ต่อมามีการสร้างประตูบริเวณแม่น้ำเหลืองโดยมีเงื่อนไขว่า หากปลาตัวใดสามารถข้ามประตูสำเร็จจะได้รับการเลื่อนฐานะจากปลากลายเป็นมังกรเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนสำหรับความพยายาม