ป่าหินยูนนาน (Yunnan Stone Forest: ป่าหินคุนหมิง) ป่าหินดึกดำบรรพ์อยู่ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงของมณฑลยูนนานไปทางใต้ราว 120 กิโลเมตร ภายในพื้นที่กว่า 400 ตารางกิโลเมตร เต็มไปด้วยหินปูนที่มีลักษณะเป็นเสาตั้งเรียงรายอยู่ตามเนินและพื้นที่ราบจนได้ชื่อว่าเป็นป่าหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก


ป่าหินยูนนาน (Yunnan Stone Forest: ป่าหินคุนหมิง)
ภาพ: Go Yunnan

"ป่าหินยูนนาน" หรือ "ป่าหินสือหลิน" (Shilin: 石林) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี 2007 จากองค์การยูเนสโกในฐานะส่วนหนึ่งของคาสต์ในจีนตอนใต้ ป่าหินยูนนานเริ่มมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงในฐานะ "สิ่งมหัศจรรย์แรกของโลก" โดยคนท้องถิ่นนับแต่โบราณกล่าวว่าถ้ามาคุนหมิงแล้วไม่ได้มาชมป่าหินถือว่า "มาไม่ถึง" หรือ "มาเสียเที่ยว"

คาดกันว่าป่าหินยูนนานกำเนิดขึ้นเมื่อ 270 ล้านปีก่อน โดยพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทำให้แผ่นดินยกตัวสูงขึ้น หินปูนที่เคยจมอยู่ใต้น้ำจึงถูกดันขึ้นมาพ้นผืนน้ำจนกลายเป็นป่าหินดังที่เห็นในปัจจุบัน

แน่นอนว่าสำหรับชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณนี้มาหลายชั่วอายุคนย่อมมีเรื่องเล่าปรัมปราคู่กับสถานที่แห่งนี้ โดย "ชนเผ่าซาหนี่" ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ในอดีตได้มียักษ์ตนหนึ่งเกิดถูกใจสาวงามในเผ่านามว่า "อาซือหม่า" จึงได้ทำการสู่ขอทว่าถูกปฏิเสธกลับไป

ฝ่ายยักษ์ไม่ลดละความพยายามจึงได้ลักพาตัวอาซือหม่าไป จนเมื่อพี่ชายของอาซือหม่ามาช่วยและพานางหนีออกมา เจ้ายักษ์ตนนั้นจึงบันดาลให้เกิดน้ำท่วม อาซือหม่าหนีไม่รอดจมน้ำตาย วิญญาณของนางได้ไปสิงสถิตอยู่ในหินก้อนหนึ่งซึ่งชาวซาหนี่เรียกหินก้อนนั้นว่า "อาซือหม่า" ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่ช่วยเสริมให้ป่าหินแห่งนี้มีเสน่ห์น่ามาเยือน