ตามเมืองสำคัญของญี่ปุ่นจะมีปราสาทสร้างเอาไว้เพื่อใช้เป็นศูนย์อำนาจของผู้ครองในอดีต แม้ปราสาทบางแห่งถูกทำลายลงเหลือเพียงซากแห่งความทรงจำ ในขณะที่ปราสาทอีกหลายแห่งเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันและได้รับการอนุรักษ์อย่างดี โดยในจำนวนนั้นมีปราสาทเก่าในสมัยเอโดะอยู่ 12 แห่ง ที่ยังคงหลงเหลือมาได้


12 ปราสาทยุคเอโดะ

• ปราสาทมารุโอกะ: ปราสาทสัญลักษณ์เมืองซากาอิ สร้างเมื่อปี 1576 ตัวปราสาทไม่ใหญ่โตเหมือนปราสาททั่วไป มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ปราสาทหมอก" มีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อยามที่ศัตรูบุกเข้ามา สายหมอกจะปกคลุมปราสาทเพื่อซ่อนเอาไว้ไม่ให้ศัตรูได้เห็น ปราสาทมารุโอกะ

• ปราสาทมัตสึโมโตะ: ปราสาทสัญลักษณ์มัตสึโมโตะ ปราสาทสร้างขึ้นเพื่อเพื่อใช้เป็นสถานที่หลบภัยและวางแผนการสู้รบ ตัวปราสาทตั้งอยู่บนพื้นที่ราบกลางเมือง มีกำแพงสูงใหญ่และคูน้ำล้อมรอบปราสาทเป็นป้อมปราการเอาไว้ ปราสาทมัตสึโมโตะ

• ปราสาทอินุยามะ: ปราสาทบนยอดเขาลูกเล็กเหนือแม่น้ำในอินุยามะ ปราสาทมีขนาดไม่ใหญ่มาก เริ่มสร้างเมื่อปี 1537 แต่การก่อสร้างต้องกินเวลาลากยาวไปหลายปีอันเนื่องมาจากภาวะสงคราม กว่าปราสาทจะเสร็จสมบูรณ์ต้องรอถึงปี 1600 ปราสาทอินุยามะ


12 ปราสาทยุคเอโดะ

• ปราสาทฮิโกเน่: ปราสาทสัญลักษณ์เมืองฮิโกเน่ ตามหลักฐานกล่าวว่าปราสาทแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1575 ในฐานะส่วนหนึ่งของปราสาทโอซึ แม้ปราสาทจะไม่ใหญ่โตมากแต่พื้นที่โดยรอบก็กว้างขวางใช้ได้เลยทีเดียว ปราสาทฮิโกเน่

• ปราสาทฮิเมจิ: ปราสาทบนเนินเขาสูง พื้นผิวปราสาทภายนอกมีสีขาวจึงถูกเรียกว่า "ปราสาทนกกระยางขาว" ตัวปราสาทได้รับการต่อเติมปี 1580 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมอย่างไม่ขาดสาย ปราสาทฮิเมจิ

• ปราสาทมัตสึเอะ: ปราสาทคู่เมืองมัตสึเอะ ปราสาทมัตสึเอะมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "ปราสาทดำ" ตามลักษณะสีของปราสาท การก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อปี 1607 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1611 ตามบัญชาไดเมียวคนแรกของเมือง ปราสาทมัตสึเอะ


12 ปราสาทยุคเอโดะ

• ปราสาทมารุงาเมะ: ปราสาทตั้งอยู่บนแนวกำแพงหินสูง สร้างขึ้นในระหว่าง 1597 - 1602 โดยในตอนแรกนั้นตั้งใจจะสร้างเพื่อใช้เป็นเพียงป้อมปราการแต่ในเวลาต่อมาได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนกลายมาเป็นตัวปราสาทอย่างในปัจจุบัน ปราสาทมารุงาเมะ

• ปราสาทอุวาจิมะ: ปราสาทบนเนินเขาใกล้ทะเลในเมืองอุวาจิมะ มีการออกแบบโครงสร้างให้อยู่ในวงล้อมแนวกำแพงห้าเหลี่ยมรูปทรงหลอกสายตา แม้จะผ่านการซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้งแต่ยังคงรักษาโครงสร้างดั้งเดิมของปราสาทในช่วงแรกเอาไว้ ปราสาทอุวาจิมะ

• ปราสาทบิตชู มัตสึยามะ: ปราสาทในเมืองทาคาฮาชิ บ้างเรียกว่า "ปราสาททาคาฮาชิ" ปราสาทมัตสึยามะตั้งอยู่บนภูเขาสูงชัน สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1240 แต่โครงสร้างปราสาทบางจุดในปัจจุบันแตกต่างจากเมื่อครั้งอดีต ปราสาทบิตชู มัตสึยามะ


12 ปราสาทยุคเอโดะ

• ปราสาทโคชิ: ปราสาทบนเนินเขาใจกลางเมืองโคชิ หอคอยหลักของปราสาทเป็นทั้งป้อมปราการทางการทหารและสถานที่พำนักของไดเมียว พื้นที่รอบปราสาทเป็นสวนสาธารณะที่ได้รับความนิยมสำหรับการชมซากุระในเทศกาลฮานามิ ปราสาทโคชิ

• ปราสาทฮิโรซากิ: ปราสาทในสวนสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1610 ในตอนแรกนั้นปราสาททั้งหมดมี 5 ชั้น แต่ถูกเผาทำลายลงในปี 1627 หลังจากถูกฟ้าผ่า ต่อมาในปี 1810 จึงได้มีการสร้างปราสาทขึ้นมาอีกครั้งโดยลดลงเหลือเพียงสามชั้น ปราสาทฮิโรซากิ

• ปราสาทมัตสึยามะ: ปราสาทบนเนินเขาสูงใจกลางเมืองมัตสึยามะ สร้างเมื่อปี 1603 แผนผังปราสาทถูกออกแบบมาให้มีความซับซ้อน สามารถผ่านไปยังด้านในได้หลายช่องทาง อาคารต่างๆของปราสาทได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม ปราสาทมัตสึยามะ