การเดินทางไปท่องเที่ยวในแต่ละเมืองของญี่ปุ่น สถานที่สำคัญที่ต้องเดินทางไปเยี่ยมชมปราสาทอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง (ถ้ามี) โดยในวันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับปราสาทอีกหนึ่งแห่งในญี่ปุ่นนั่นก็คือ "ปราสาทอินุยามะ" ซึ่งมีความเก่าแก่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่นเลยทีเดียว


ปราสาทอินุยามะ (Inuyama Castle)

ปราสาทอินุยามะ (Inuyama Castle) ตั้งอยู่บนยอดเขาลูกเล็กเหนือแม่น้ำคิโสะ (Kiso River) ในเมืองอินุยามะ ตัวปราสาทมีขนาดไม่ใหญ่มาก เริ่มสร้างเมื่อปี 1537 ตามบัญชาของ “โอดะ โยจิรุ โนบุยาสุ” (Oda Yojirou Nobuyasu) แต่การก่อสร้างต้องกินเวลาลากยาวไปหลายปีอันเนื่องมาจากภาวะสงคราม กว่าปราสาทจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต้องรอถึงปี 1600

ปราสาทอินุยามะเป็น 1 ใน 12 ปราสาทยุคเอโดะที่ยังอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งทางการญี่ปุ่นได้ประกาศให้เป็นสมบัติสำคัญของชาติในปี 1935 ซึ่งมีปราสาทเพียง 4 หลังเท่านั้นที่ได้รับการยกย่อง (อีก 3 แห่งคือ ปราสาทฮิเมจิ ปราสาทมัตสึโมะ และปราสาทฮิโกเนะ) เมื่อขึ้นไปชั้นบนของปราสาทจะสามารถมองเห็นตัวเมืองโดยรอบได้อย่างชัดเจน 360 องศา