สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen Garden: 兼六園) สวนสวยตั้งอยู่บริเวณเนินเขาที่สูงที่สุดของเมืองคานาซาว่า สร้างเลียนแบบธรรมชาติผสมผสานศิลปะการจัดสวนญี่ปุ่นและจีนเข้าด้วยกัน


สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen Garden: 兼六園)
ภาพ: 縱橫遊

สวนเคนโระคุเอ็นสร้างเมื่อปี 1676 ตามบัญชา "มาเอดะ ซึนะโทริ" (Maeda Tsunamori) ไดเมียวคนที่ 5 ของตระกูลมาเอดะผู้เรืองอำนาจ เคยเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทคานาซาว่า

ชื่อสวน "เคนโระคุเอ็น" แปลว่า "สวนแห่งความประเสริฐหกประการ" ตามคุณลักษณะของการจัดสวนแบบจีน

ภูมิทัศน์ที่สวยงามของสวนเคนโระคุเอ็นทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสามสวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น (ร่วมกับสวนไคระคุเอ็นและสวนโคระคุเอ็น)

สวนเคนโระคุเอ็นเปิดให้เข้าชมเมื่อปี 1871 กลางสวนมีสระน้ำขนาดใหญ่ น้ำตก ศาลาชงชาและสะพานตะเกียง ต้นไม้บางต้นมีเชือกดึงรั้งกิ่งเอาไว้ไม่ให้หักจากการรองรับน้ำหนักหิมะในฤดูหนาว