สะพานคินไตเคียว (Kintaikyo Bridge: 錦帯橋) สะพานซุ้มไม้ห้าโค้งทอดข้ามแม่น้ำนิชิกิในเมืองอิวาคุนิ จังหวัดยามากุจิ สะพานคินไตเคียวเป็นเส้นทางเชื่อมพุ่งตรงไปยังปราสาทอิวาคุนิซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำ ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสามสะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น


สะพานคินไตเคียว (Kintaikyo Bridge: 錦帯橋)
ภาพ: Xuân Nguyễn

สะพานคินไตเคียวสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1673 ตามบัญชา "ฮิโรโยชิ คิกคาวะ" ขุนนางศักดินาคนที่สามของอิวาคุนิ สะพานมีความยาว 193.3 เมตร กว้าง 5 เมตร สูง 6.6 เมตร แบ่งออกเป็น 5 ช่วง วงโค้งบนสุดอยู่สูงจากแม่น้ำประมาณ 12 เมตร รองรับน้ำหนักด้วยเสาหินขนาดใหญ่

โครงสร้างสะพานเป็นแบบโบราณโดยในตอนแรกสะพานสร้างโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว ว่ากันว่าในสมัยก่อนจะมีเพียงซามูไรเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สะพานคินไตเคียวสัญจรข้ามฝั่งไปมา

วันเวลาผ่านไปตัวสะพานได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหลายครั้งโดยเฉพาะภัยจากพายุไต้ฝุ่น แต่ทุกครั้งจะมีการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่โดยยึดโครงสร้างแบบดั้งเดิม กระทั่งในเวลาต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างของสะพานโดยการเสริมเหล็กเข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวสะพาน