วัดโคโตกุอิน (Kotokuin Temple: 高徳院) วัดพุทธนิกายโจโดเก่าแก่แห่งเมืองคามาคุระ สถานที่ประดิษฐาน "พระพุทธรูปไดบุตสึ" (Kamakura Daibutsu: 鎌倉大仏) พระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ประทับนั่งสมาธิกลางแจ้ง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แทนองค์พระอมิตภพุทธเจ้าโดยองค์พระมีต้นแบบจากพระไดบุตสึในวัดโทไดจิ


วัดโคโตกุอิน (Kotokuin Temple: 高徳院)
ภาพ: Visit Kamakura

พระพุทธรูปไดบุตสึมีความสูง 11.3 เมตร (ไม่รวมฐาน) น้ำหนัก 121 ตัน ในอดีตพระพุทธรูปสลักจากไม้โดยประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ผลกระทบจากภัยธรรมชาติทำให้องค์พระได้รับความเสียหายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนไม่สามารถซ่อมแซมได้อีก ภายหลังจึงมีการหล่อองค์พระขึ้นมาใหม่โดยใช้สำริดเป็นส่วนประกอบในปี 1252 โดยมี "พระโคโจ" (Kojo Monk) ทำหน้าที่รวบรวมเงินบริจาคจากชาวบ้าน

องค์พระที่หล่อขึ้นมาใหม่ด้วยสำริดนั้นมีความแข็งแรง ทว่าวิหารไม้อันเป็นสถานที่ประดิษฐานไม่ได้คงทนไปด้วยทำให้ถูกภัยธรรมชาติทั้งพายุ แผ่นดินไหว รวมทั้งสึนามิกวาดเอาวิหารไปเหลือเพียงองค์พระที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

แม้พระพุทธรูปจะมีสัดส่วนที่ไม่เข้ารูป แต่เมื่อเดินเข้าไปด้านหน้าองค์พระประมาณ 4-5 เมตร แล้วเงยหน้ามองจะเห็นว่าองค์พระมีสัดส่วนที่สมบูรณ์สอดรับกันทั้งองค์ สะท้อนถึงภูมิปัญญาทางสถาปัตยกรรมของช่างฝีมือสองคน ชื่อว่า "โอโนะ โกโรอิมง" (Ono Goroemaon) และ "ฮิซาโตโมะ ทันจิ" (Hisatomo Tanji)