ปราสาทคุมาโมตะ (Kumamoto Castle: 熊本城) ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองคุมาโมโตะ ในอดีตปราสาทคุมาโมโตะใช้เป็นป้อมปราการที่สำคัญของเมือง โดยปราสาทมีขนาดใหญ่ติด 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น


ปราสาทคุมาโมโตะ (Kumamoto Castle: 熊本城)
ภาพ: Japan Castle

ปราสาทคุมาโมโตะเริ่มสร้างเมื่อปี 1601 เสร็จสมบูรณ์ในปี 1607 ตามคำสั่ง "คาโตะ คิโยมาสะ" (Kato Kiyomasa) อดีตแม่ทัพซึ่งในเวลาต่อมาท่านได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นไดเมียวปกครองเมืองคุมาโมโตะ

ปราสาทมีหอคอยสูงสองหลังตั้งโดดเด่น หอใหญ่มีความสูง 6 ชั้น ส่วนหอเล็กสูง 4 ชั้น ด้านบนหอหลักเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดที่สามารถมองเห็นทิวทัศรอบปราสาทได้อย่างชัดเจน ส่วนรอบตัวปราสาทนั้นประกอบไปด้วยป้อมปราการไม้ 49 หลัง

พื้นที่รอบปราสาทเต็มไปด้วยต้นซากุระ ปราสาทคุมาโมโตะจึงเป็นจุดชมซากุระมีชื่อเสียง เส้นทางเข้าสู่ตัวปราสาทนั้นสลับซับซ้อนเหมือนเขาวงกตเพื่อหลอกล่อศัตรูให้หลงทางแต่ส่วนถูกเผาทำลายลงในช่วงสงครามเมื่อปี 1877 ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ตัวปราสาทอย่างมาก

หลังจากอยู่ในสภาพเสียหายมาอย่างยาวนาน ในปี 1960 มีการบูรณะปราสาทขึ้นมาอีกครั้งโดยยังคงรักษาลักษณะภายนอกให้เหมือนโครงสร้างเดิมพร้อมกับมีการสร้างอาคารหลังใหม่บางส่วนเพิ่มเข้ามา ส่วนด้านในทำเป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของปราสาท

นับตั้งแต่คืนวันที่ 14 เมษายน 2016 ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่บนเกาะคิวชูตามมาด้วยอาฟเตอร์ช็อกหลายครั้งส่งผลให้ปราสาทคุมาโมโตะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงโดยเฉพาะหลังคาและกำแพงรวมทั้งกำแพงประตูของปราสาทที่ถล่มลงมาปิดทางเข้าปราสาทซึ่งนับเป็นความเสียหายครั้งใหญ่เลยทีเดียว