"วัดลามะ" (Lama Temple) หรือ "วัดยงเหอ" (Yonghe Temple: 雍和宫) ศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายลามะของทิเบตตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง ได้ชื่อว่าเป็นวัดทิเบตที่มีขนาดใหญ่และงดงามที่สุดในกรุงปักกิ่ง


วัดลามะ (Lama Temple)
ภาพ: Arrival Guides

วัดลามะมีรูปแบบผสมสถาปัตยกรรมทิเบตและจีนฮั่น สร้างขึ้นเมื่อปี 1694 รัชศกคังซีที่ 33 เพื่อใช้เป็นตำหนักขององค์ชายอิ้นเจิน เมื่อองค์ชายอิ้นเจินขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิยงเจิ้งพระตำหนักยงเหอถูกดัดแปลงเป็นที่พำนักของลามะจากทิเบตและมองโกล

ภายหลังจักรพรรดิยงเจิ้งสวรรคตโลงศพของพระองค์ถูกนำมาไว้ที่วัดลามะตั้งแต่ปี 1735-1737 ต่อมาในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงวัดลามะได้รับการยกให้เป็นวัดหลวงโดยเปลี่ยนจากกระเบื้องสีเขียวขุ่นมาเป็นสีเหลืองซึ่งเป็นสีเฉพาะของจักรพรรดิ

ชื่อวัดลามะมีความหมายว่า "พระราชวังแห่งสันติภาพและความสามัคคี" เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมครั้งแรกเมื่อปี 1981 ภายในวิหาร "ว่านฝูเกอ" หรือ "หอหมื่นสุข" ประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยแกะสลักจากไม้จันทร์หอมสูง 26 เมตร