นับแต่อดีตจักรพรรดิจีนนั้นต้องสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตนเองไม่ว่าจะเป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่หรูหรา บรรดาสนมนางในนับไม่ถ้วน แม้กระทั่งชีวิตหลังความตายก็ต้องยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันดังนั้นจึงมีการสร้างสุสานใหญ่โตหรูหราขึ้นมา วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับสุสานอีกหนึ่งแห่งคือ "สุสานราชวงศ์หมิง" (Ming Dynasty Tombs) สุสานหลวงในกรุงปักกิ่ง


สุสานราชวงศ์หมิง (Ming Dynasty Tombs)

สุสานราชวงศ์หมิงหรือ "สือซานหลิง" (Shisanling) สุสานหลวงตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 50 กิโลเมตร สุสานนี้สร้างเมื่อปี 1406 เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บพระศพจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง 13 จาก 16 องค์ จึงเรียกว่าสุสาน 13 กษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิง (Thirteen Tombs of the Ming Dynasty) ใช้เวลาก่อสร้างรวมกันกว่า 200 ปีเลยทีเดียว


ทางเดินสู่สุสานราชวงศ์หมิง (Ming Dynasty Tombs)

สุสานราชวงศ์หมิงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเดือนสิงหาคมปี 2003 ร่วมกับสุสานจักรพรรดิจีนอีกหลายแห่งภายใต้ชื่อ "สุสานจักรพรรดิราชวงศ์หมิงและชิง" จากองค์การยูเนสโก เส้นทางเดินเข้าสู่สุสานเรียกว่า "เฉินเต้า" (Shendao) หมายถึง "ทางแห่งวิญญาณ" (Spirit Way) จะถูกเรียงรายไปด้วยรูปสลักผู้พิทักษ์สุสานทั้งสองข้างทางประกอบด้วยรูปสลักขุนนางฝ่ายบุ๋นกับบู๊รวม 12 รูป และรูปสลักสัตว์อีก 12 คู่


สุสานฉางหลิง (Changling Tomb) - สุสานราชวงศ์หมิง (Ming Dynasty Tombs)

สุสานแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บพระศพ 13 กษัตริย์แต่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปชมมากที่สุดคือ "สุสานฉางหลิง" (Changling Tomb) สุสานของจักรพรรดิหย่งเล่อที่ตั้งอยู่ตรงกลางและมีความอลังการที่สุด เนื่องจากจักรพรรดิหย่งเล่อเลือกจุดในการตั้งสุสานด้วยพระองค์เอง


สุสานติ้งหลิง (Dingling Tomb) - สุสานราชวงศ์หมิง (Ming Dynasty Tombs)

อีกหนึ่งแห่งคือ "สุสานติ้งหลิง" (Dingling Tomb) สุสานของจักรพรรดิว่านลี่ จักรพรรดิองค์ที่ 13 ซึ่งเป็นสุสานเพียงแห่งเดียวที่ทำการขุดสำรวจเรียบร้อยและเปิดให้เข้าชมเมื่อปี 1959 ภายในสุสานใต้ดินเป็นสถานที่ฝังพระศพจักรพรรดิว่านลี่ พระมเหสีและพระสนม แต่ปัจจุบันเหลือเพียงหีบแดงและบัลลังก์ศิลา