ถ้ำขลุ่ยอ้อ (Reed Flute Cave: 芦笛岩) ถ้ำหินงอกหินย้อนในเมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ถ้ำขลุ่ยอ้ออยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 5-7 กิโลเมตร ภายในเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาอันเกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ


ถ้ำขลุ่ยอ้อ (Reed Flute Cave: 芦笛岩)
ภาพ: West China Tour

ถ้ำขลุ่ยอ้อเป็นถ้ำธรรมชาติที่ว่ากันว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 180 ล้านปี ถ้ำมีความลึก 240 เมตร ยาว 500 เมตร ประดับประดาด้วยแสงไฟหลากสีสัน ในอดีตบริเวณปากถ้ำจะมีพงอ้อจำนวนมากขวางอยู่ ผู้คนนิยมนำเอาอ้อไปทำ "ขลุ่ย" ซึ่งจะให้เสียงที่ไพเราะมากจึงกลายเป็นที่มาของชื่อถ้ำขลุ่ยอ้อ

เส้นทางเดินในถ้ำค่อนข้างแคบ เมื่อเข้าสู่ด้านในถ้ำจะพบหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาตลอดทาง จุดดึงดูดสำคัญของถ้ำได้แก่บริเวณที่เรียกว่า "วังแก้วพญามังกร" (Crystal Palace of the Dragon King) ซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถจุคนได้มากกว่า 1,000 คน

ภายในถ้ำยังมีจารึกโบราณมากกว่า 70 ชิ้น บ่งบอกให้ทราบว่าถ้ำขลุ่ยอ้อเป็นแลนด์มาร์คตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งถูกค้นพบโดยกลุ่มผู้ลี้ภัยทหารญี่ปุ่นเมื่อปี 1940 ก่อนที่จะเปิดให้ได้เข้าชมในปี 1962 จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสมกับฉายาศิลปะพระราชวังแห่งธรรมชาติ