สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge: 神橋) สะพานไม้โบราณสีแดงทอดข้ามแม่น้ำไดยะในเมืองนิคโก สะพานมีความยาว 28 เมตร กว้าง 7.4 เมตร สูง 10.6 เมตร ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสามสะพานโบราณที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น (อีกสองแห่งได้แก่ สะพานซารุฮาชิและสะพานคินไตเคียว)


สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge)
ภาพ: KCP International

สะพานชินเคียวสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าฟูตาราซัน ไม่ปรากฏข้อมูลว่าสร้างเมื่อใดแต่สันนิษฐานว่าใกล้เคียงกับการสร้างศาลเจ้า ส่วนสะพานที่เห็นในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1636 บนตำแหน่งเดิมและถูกปรับให้มีขนาดกว้างขึ้นในช่วงปี 1990-2000

สะพานชินเคียวเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าและวัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก รู้จักกันในชื่อ "สะพานอสรพิษคู่" มีตำนานเล่ากันว่าครั้งหนึ่งขณะที่เทพเจ้ากำลังจะข้ามแม่น้ำไดยะบริเวณนี้ได้ปรากฏงู 2 ตัว แปลงกายเป็นสะพานเพื่อให้เทพเจ้าใช้เดินข้ามไป

สีแดงสดของสะพานตัดกับสีสันของผืนป่าและสายน้ำโดยรอบอย่างน่าอัศจรรย์ ชื่อสะพานชินเคียวหมายถึง "สะพานศักดิ์สิทธิ์" (Sacred Bridge) ในอดีตผู้ที่จะเดินข้ามสะพานแห่งนี้ได้มีเพียงเจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์เท่านั้น ปัจจุบันนักท่องเที่ยวเดินข้ามได้โดยมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย