"ประเทศจีน" (China: 中国) หรือ "สาธารณรัฐประชาชนจีน" (People’s Republic of China: 中华人民共和国) ดินแดนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางอารยธรรมที่สำคัญของโลกนับตั้งแต่ยุคโบราณ


เที่ยวจีน ทัวร์จีน ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศจีน

ประเทศจีนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทวีปเอเชีย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร จากเหนือจรดใต้มีความยาวประมาณ 5,500 ตารางกิโลเมตร และจากตะวันออกถึงตะวันตกมีความยาวประมาณ 5,200 ตารางกิโลเมตร

สำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ 2 ใน 3 ของประเทศนั้นเป็นเทือกเขาและที่ราบสูง พื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจะเป็นทะเลทราย ส่วนด้านตะวันออกถูกล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิก

ประเทศจีนมีพรมแดนติดต่อกับ 15 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ลาว เมียนมา อินเดีย ภูฏาน สิกขิม เนปาล ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน คีร์กีซสถาน คาซัคสถาน รัสเซีย มองโกเลียและเกาหลีเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยว
กวางโจวกุ้ยหยางกุ้ยหลินคุนหมิงไคเฟิงจางเจียเจี้ยจิ่วจ้ายโกวจี่หนานโจวจวงฉงชิ่งฉางชุนฉางซาฉือโจวเฉิงตูเฉิงเต๋อชวีฟู่ชิงเต่าแชงกรีล่าซีหนิงซีอานซูโจวเซี่ยงไฮ้ต้าถงต้าหลี่ตุนหวงเทียนจินนานกิงปักกิ่งเป่าซานผิงเหยาผู่โถวซานฝูโจวลี่เจียงลั่วหยางเสิ่นหยางหวงซานหางโจวหนานหนิงหยางโจวหลานโจวไหหลำอุรุมชีอู่ฮั่นอู๋ซีฮาร์บิน