"อุปรากรจีน" (Chinese Opera: 戏曲) ศิลปะการแสดงที่รู้จักกันในชื่อเรียกว่า "งิ้ว" เกิดจากการผสมผสานระหว่างการขับร้องประกอบกับท่าทางที่สื่อออกมาเป็นเรื่องราว สื่อถึงวัฒนธรรมความเป็นชนชาติจีนได้เป็นอย่างดี งิ้วเป็นหนึ่งในศิลปะการสดงเก่าแก่ที่สุดในโลก ถือกำเนิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง


อุปรากรจีน / งิ้ว (Chinese Opera: 戏曲)

การแสดงงิ้วจะทำขึ้นบนเวทีพร้อมด้วยมโหรีที่คอยบรรเลงให้เข้ากับเหตุการณ์ สำหรับเนื้อเรื่องในการแสดงนั้นจะเป็นการนำเอาเหตุการณ์ต่างๆในพงศาวดารจีนหรือประวัติศาสตร์ที่สำคัญบางช่วงมาดัดแปลง

สำหรับนักแสดงงิ้วจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนหลายปีโดยจะเริ่มฝึกพื้นฐานตั้งแต่ยังเด็ก นักแสดงที่รับบทตัวพระและตัวนางจะต้องมีความสามารถในการขับร้องอย่างมากเพราะถือเป็นจุดขายบนเวที ในขณะที่ตัวตลกเองก็จะต้องมีความสามารถในการเล่นกายกรรมร่วมด้วยเพื่อสร้างความสนุกและไม่ให้ผู้ชมเกิดการเบื่อ

การแสดงอุปรากรจีนในแต่ละท้องที่ของจีนจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป ในปัจจุบันทั่วจีนมีการแสดงอยู่ราว 300 ประเภทเลยทีเดียว แต่อุปรากรจีนที่มีชื่อเสียงที่สุดเห็นจะเป็นงิ้วปักกิ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับงิ้วคุนฉวี่และงิ้วกวางตุ้ง

สำหรับ "งิ้วปักกิ่ง" (Beijing Opera: Peking Opera: 京劇) มีต้นกำเนิดจากการแสดงละครท้องถิ่นในมลฑณอันฮุย งิ้วปักกิ่งจะมีความโดดเด่นมากกว่างิ้วชนิดอื่นโดยมีการรวบรวมเอาจุดเด่นของทุกชนิดมารวมเข้าด้วยกัน งิ้วปักกิ่งถือกำเนิดราว 200 ปี มักนำตำนานพื้นบ้านและวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงมาแสดง ส่วนประกอบสำคัญของงิ้วปักกิ่ง ได้แก่ บทเพลง บทพูด ท่วงท่าและกายกรรม เรียกได้ว่าอลังการเลยทีเดียว