วัดชูซอนจิ (Chusonji Temple: 中尊寺) วัดพุทธนิกายเทนไดตั้งอยู่ในเมืองฮิราอิซูมิ วัดชูซอนจิ (จูซนจิ) ก่อตั้งเมื่อปี 850 โดยพระเอนนิน (Ennin) หรือที่รู้จักในนาม ‘จิคาคุ ไดชิ’ (Jikaku Daishi) เพื่ออุทิศแด่ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตในช่วงสงคราม


วัดชูซอนจิ (Chusonji Temple: 中尊寺)
ภาพ: 中尊寺

วัดชูซอนจิตั้งอยู่บนเนินเขา ‘คังซัง’ (Kanzan) บางครั้งจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่า ‘คังซังชูซอนจิ’ (Kanzan Chusonji) โดยวัดมีชื่อเสียงมากขึ้นในช่วงที่ตระกูลฟูจิวาระย้ายฐานมายังฮิราอิซูมิ

วัดชูซอนจิได้รับการปรับปรุงจนมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบไปด้วยอาคารหลายสิบหลัง เจดีย์โบราณและพระนับร้อยๆรูป แต่ผลพวงจากสงครามและการล่มสลายของตระกูลฟูจิวาระช่วงปลายศตวรรษที่ 12 วัดได้รับความเสียหายอย่างมาก โชคดีที่ยังมีสถาปัตยกรรมอันงดงามเหลือรอดมาถึงปัจจุบัน 2 แห่ง

อาคารหลักของวัดเป็นที่เก็บรักษา ‘วิหารคนจิคิโดะ’ (Konjikido Hall) วิหารทองคำขนาดเล็กที่สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 1124 เพื่อถวายแด่พระอมิตาภพุทธะ มีการปิดทองทั้งภายในและภายนอก ลักษณะคล้ายกับวิหารทองของวัดคินคาคุจิในเกียวโต วิหารคนจิคิโดตั้งอยู่ในอาคารที่มิดชิดและไม่อนุญาตให้มีการถ่ายภาพ ได้รับการเลือกให้เป็นสมบัติล้ำค่าชิ้นแรกของประเทศ

ส่วนอาคารอีกหนึ่งแห่งที่เหลือรอดคือ ‘วิหารเคียวโซ’ (Kyozo Hall) ถูกใช้เป็นสถานที่เก็บพระสูตรทางพุทธศาสนา แม้จะไม่มีการปิดทองเหมือนวิหารคนจิคิโดะแต่ถือว่ามีความน่าสนใจไม่แพ้กัน โดยวัดชูซอนจิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในถานะส่วนหนึ่งของ ‘ฮิราอิซูมิ วัด สวน และแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ที่แสดงลักษณะของนิกายสุขาวดีในพระพุทธศาสนา’ เมื่อปี 2011 จากองค์การยูเนสโก