เมืองฮิราอิซูมิ (Hiraizumi: ฮิไรซูมิ: 平泉町) เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดอิวาเตะในภูมิภาคโทโฮกุ ประเทศญี่ปุ่น ในอดีตเมื่อครั้งที่ตระกูลฟูจิวาระเรืองอำนาจ เมืองฮิราอิซูมิได้รับการพัฒนาจนมีความเจริญไม่น้อยไปกว่าเกียวโตเลย


วัดชูซอนจิ (Chusonji Temple)
ภาพ: 公式

แต่หลังจากเมืองถูกทำลายลงหลังสิ้นสุดอำนาจของตระกูลฟูจิวาระ เมืองฮิราอิซูมิไม่สามารถกลับมารุ่งเรืองได้อีกครั้ง กระนั้นภายในเมืองยังคงรักษาเอกลักษณ์เอาไว้จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี 2011 จากองค์การยูเนสโก

สถานที่ท่องเที่ยวในฮิราอิซูมิ
• วัดชูซอนจิ: วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮกุ วัดชูซอนจิเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองฮิราอิซูมิซึ่งในอดีตเคยยิ่งใหญ่มาก แต่ผลจากสงครามทำให้อาคารหลายหลังถูกทำลายลง วัดชูซอนจิ

• วัดโมสึจิ: วัดพุทธนิกายเทนไสร้างขึ้นมาพร้อมกับวัดชูซอนจิแต่ความยิ่งใหญ่อาจจะเป็นรองอยู่บ้าง ภายในวัดมีสระน้ำ สวนหินและสวนดอกไม้ที่มีความสวยงามลงตัว วัดโมสึจิ

• ช่องเขาเกบิเคย์: หุบเขาโขดหินริมสายน้ำทางตะวันออก ช่องเขาเกบิเคย์เป็นเส้นทางการล่องเรือชมธรรมชาติ ตลอดสองฟากฝั่งจะได้สัมผัสทิวทัศน์ของหินผา โขดหิน น้ำตกและพันธุ์ไม้นานาชนิด ช่องเขาเกบิเคย์