ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle: 松本城) ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึโมโตะ จังหวัดนากาโน่ ชื่อเดิมว่า "ปราสาทฟุกาชิ" (Fukashi Castle) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและสมบัติสำคัญของชาติ


ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle: 松本城)
ภาพ: 号外NET 松本

ปราสาทมัตสึโมโตะเป็นหนึ่งในสิบสองปราสาทยุคเอโดะ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่หลบภัยของวางแผนการรบ อาคารปราสาทตั้งอยู่บนที่ราบกลางเมือง ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงใหญ่โดยมีคูน้ำล้อมรอบเอาไว้

โครงสร้างหลักของปราสาทสูงหกชั้นยังคงเป็นไม้สีดำให้ความรู้สึกสุขุมและยิ่งใหญ่ ถูกเรียกว่า "ปราสาทอีกา" (Crow Castle: 烏城) ตามรูปลักษณ์ หอคอยและป้อมปืนขนาดเล็กสร้างขึ้นในช่วงปี 1592-1614

ชั้นแรกของปราสาทเป็นที่อยู่ของซามูไร ชั้นสองเป็นสถานที่เก็บปืนใหญ่ ชั้นสามเป็นห้องหลบภัยของเด็กและสตรี ชั้นสี่เป็นห้องหลบภัยเจ้าเมือง ชั้นห้าเป็นห้องวางแผนการรบและชั้นหกเป็นหอสังเกตการณ์

ปราสาทมัตสึโมโตะเป็นสถานที่ชมซากุระยอดนิยมในช่วงฤดูใบไม้ผลิ บริเวณรอบปราสาท คูน้ำและสวนสาธารณะอันกว้างขวางจะเต็มไปด้วยดอกซากุระจำนวนหลายร้อยต้นที่พร้อมใจกันบานสะพรั่ง...