ป่าไผ่ซากาโนะ (Sagano Bamboo Forest) ป่าไผ่ในเขตอาราชิยามะทางตอนเหนือของเมืองเกียวโต จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ป่าไผ่ซากาโนะมีชื่อเสียงในฐานะเส้นทางชมทัศนียภาพสุดคลาสสิกสำหรับคนรักธรรมชาติ


ป่าไผ่ซากาโนะ - ป่าไผ่อาราชิยามะ(Sagano Bamboo Forest: Arashiyama Bamboo Grove: 嵐山竹林の小径)
ภาพ: Wallpaper Flare

ป่าไผ่ซากาโนะเป็นป่าไผ่ที่ใหญ่ที่สุดของเกียวโตและมีชื่อเสียงไปไกลในระดับโลก เปิดให้เข้าชมตลอด 24 ชั่วโมง ภายในอาณาเขตโอบล้อมไปด้วยไผ่สดเขียวชอุ่มแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

เนื่องจากป่าไผ่ตั้งอยู่ในอาราชิยามะจึงเรียกอีกชื่อว่า "ป่าไผ่อาราชิยามะ" (Arashiyama Bamboo Grove: 嵐山竹林の小径) เส้นทางชมความงามของป่าไผ่ถูกจัดทำไว้อย่างดีเยี่ยมด้วยการสร้างเส้นทางตัดผ่านป่าไผ่ สองข้างทางขนาบข้างด้วยต้นไผ่สูงตระหง่านจำนวนมหาศาลให้ซึมซับความคลาสสิก

เสียงของลำต้นและใบไผ่ที่กระทบเสียดสีกันในช่วงที่สายลมพัดผ่านมีความไพเราะมากจนได้รับการโหวดจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้เป็น 1 ใน 100 เสียงที่ไพเราะที่สุดจนต้องอนุรักษ์ไว้...