ป่าไผ่ซากาโนะ (Sagano Bamboo Forest: Arashiyama Bamboo Grove) ป่าไผ่ในเขตอาราชิยามะทางตอนเหนือของเมืองเกียวโต เส้นทางชมทัศนียภาพสุดคลาสสิกสำหรับคนรักธรรมชาติ


ป่าไผ่ซากาโนะ (Sagano Bamboo Forest: Arashiyama Bamboo Grove)
ภาพ: Wallpaper Flare

ป่าไผ่ซากาโนะเป็นป่าไผ่ที่ใหญ่ที่สุดของเกียวโตและมีชื่อเสียงในระดับโลก เปิดให้เข้าชมตลอด 24 ชั่วโมง โอบล้อมด้วยไผ่สดเขียวชอุ่มแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

เส้นทางชมความงามของป่าไผ่ซากาโนะถูกจัดทำไว้อย่างดีเยี่ยมด้วยการตัดผ่านป่าไผ่ สองข้างทางขนาบข้างด้วยต้นไผ่สูงตระหง่านจำนวนมหาศาลให้ซึมซับความคลาสสิก

เสียงของลำต้นและใบไผ่ที่กระทบเสียดสีกันในช่วงที่สายลมพัดผ่านมีความไพเราะมากจนได้รับการโหวดจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้เป็น 1 ใน 100 เสียงที่ไพเราะที่สุดจนต้องอนุรักษ์ไว้...