มาดูวัดสำคัญอีกหนึ่งแห่งในเมืองเกียวโตอันเป็นที่ตั้งของเจดีย์ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นนั่นคือ “วัดโทจิ” (Toji Temple) วัดเก่าแก่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสถานีเกียวโตโดยเป็นส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองเกียวโตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองค์การยูเนสโก


วัดโทจิ (Toji Temple)

วัดโทจิ หรือ วัดตะวันออก (Eastern Temple) วัดพุทธเก่าแก่ในนิกายชินง่อนเริ่มสร้างเมื่อปี 796 และกินเวลาเรื่อยมาจนพระโกโบะ ไดชิ (Kobo Daishi) ได้เข้ามาสานต่อจนเสร็จสมบูรณ์ จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือเจดีย์ 5 ชั้น สูง 57 เมตรซึ่งถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น


เจดีย์ 5 ชั้นวัดโทจิ (Toji Temple)

อาคารหลักของวัดบันทึกไว้ว่าสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 825 แต่ถูกเพลิงเผาทำลายลงในปี 1486 ก่อนจะมีการสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ตามแบบโครงสร้างเดิม ส่วนพื้นที่ในบริเวณวัดจะมีต้นซากุระอยู่หลายต้นจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ชมซากุระในช่วงเทศกาลฮานามิ

ในวันที่ 21 ของทุกเดือน ที่วัดจะมีการเปิดตลาดนัดขึ้นที่บริเวณลานวัด เรียกว่า “โกโบะซัน” (Kobo San) เพื่อรำลึกถึงพระโกโบะ ไดชิ ซึ่งมรณภาพในวันที่ 21 มีนาคม ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมมากันมาก และในวันในที่ 21 ธันวาคม จะมีการจัดตลาดนัดครั้งใหญ่ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปี