มาเยือนฮิโรซากิทั้งทีก็คงพลาดไม่ได้ที่จะต้องไปชมสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองนั่นคือปราสาทฮิโรซากิ (Hirosaki Castle) ปราสาทโบราณล้อมรอบด้วยกำแพงหินและคูน้ำ 3 ชั้น โดยปราสาทแห่งนี้ถือเป็นเพียงแห่งเดียวในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น


ปราสาทฮิโรซากิ (Hirosaki Castle)

ปราสาทฮิโรซากิถือเป็น 1 ใน 12 ปราสาทยุคเอโดะที่ยังคงอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน แม้จะผ่านร้อนผ่านหนาวโดยเฉพาะภัยธรรมชาติหลายครั้ง ปราสาทฮิโรซากิสร้างเสร็จเมื่อปี 1611 โดยซึงารุ โบรุฮิระ (Tsugaru Nobuhira) ที่เข้ามาสานต่อจากพ่อโดยใช้เวลา 1 ปีจนกลายเป็นปราสาทที่สมบูรณ์

โครงสร้างดั้งเดิมของปราสาทฮิโรซากินั้นมีทั้งหมด 5 ชั้น แต่เหตุการณ์ฟ้าผ่าในปี 1627 ซึ่งถือว่ารุนแรงที่สุดทำให้โครงสร้างบางส่วนของปราสาทถูกเผาทำลายลง กระทั่งปี 1810 จึงได้มีการบูรณะขึ้นใหม่โดยลดจำนวนเหลือเพียง 3 ชั้นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

ด้านในปราสาทถูกแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องใช้ในสมัยโบราณสะท้อนถึงสภาพสังคมญี่ปุ่นในยุคโบราณเอาไว้ ส่วนด้านนอกปราสาทโดยเฉพาะสวนสาธารณะของนั้นถูกยกให้เป็น 1 ในจุดชมซากุระที่ดีที่สุดในช่วงเทศกาลฮานามิเลยทีเดียว แต่ในช่วงฤดูกาลอื่นก็ยังมีดอกไม้นานาพันธุ์ที่ผลัดเปลี่ยนกันเบ่งบานสีสันให้ได้ชม