วาคายาม่า (Wakayama: 和歌山市) เมืองเอกในจังหวัดวากายามะที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรคิอิ (Kii Peninsula) บริเวณตอนใต้ในภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น วาคายามะเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ สภาพอากาศที่อบอุ่นยังช่วยเอื้อในเรื่องการเกษตรทำให้มีผลิตผลทางการเกษรออกมาได้ตลอดทั้งปี


ปราสาทวาคายามะ (Wakayama Castle)

สถานที่ท่องเที่ยวในวาคายามะ
• ปราสาทวาคายามะ: ปราสาทสัญลักษณ์ของเมือง สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานอำนาจของตระกูลโทโยโตมิ ในอดีตปราสาทได้รับความเสียหายอย่างหนักถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเกิดจากฟ้าผ่าและครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยฝีมือกองทัพสหรัฐ โครงสร้างส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงเป็นของที่สร้างขึ้นใหม่ ปราสาทวาคายามะ


บันได 108 ขั้น ศาลเจ้าคิชู โทโชกุ (Kishu Toshogu Shrine)

• ศาลเจ้าคิชู โทโชกุ: สถานที่เก็บสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมทั้งภาพเขียนบนฝาผนังและผลงานแกะสลักของยอดฝีมือ ศาลเจ้าคิชู โทโชกุสร้างเมื่อปี 1621 ตามบัญชาของโตกุงาวะ โยริโนบุ ทางเข้าสู่ศาลเจ้ามีบันได 108 ขั้นเรียกว่า "Samurai Hill" เมื่อก้าวเข้าสู่ศาลเจ้าก็จะพบกับความยิ่งใหญ่สมกับสมญาเปรียบเทียบเป็น “นิคโก้แห่งคันไซ” ด้วยศิลปะแบบเอโดะ


วัดคิมิอิเดระ (Kimiidera Temple)

• วัดคิมิอิเดระ: วัดพุทธก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองวาคายาม่า มีการกล่าวถึงว่าวัดคิมิอิเดระนั้นสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 770 โดยภิกษุชาวจีน วัดคิมิอิเดะเป็นวัดลำดับที่ 2 ใน 33 วัดเส้นทางแสวงบุญในภูมิภาคคันไซ ภายในบริเวณวัดมีต้นซากุระจำนวนมากจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญในการชมซากุระในเทศกาลฮานามิ