ในเมืองท่องเที่ยวอย่างนาโงย่านอกจากปราสาทนาโงย่าที่ถือเป็นไฮไลท์ของเมืองแล้วก็ยังมีศาลเจ้าสำคัญอยู่อีกหนึ่งแห่งนั่นคือศาลเจ้าอัตสึตะ (Atsuta Shrine) ศาลเจ้าในลัทธิชินโตอันเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองนาโงย่ามาอย่างยาวนาน


ศาลเจ้าอัตสึตะ (Atsuta Shrine)

ศาลเจ้าอัตสึตะตั้งอยู่ใกล้ย่านใจกลางเมืองนาโงย่า ในอดีตศาลเจ้าอัตสึตะถือเป็นหนึ่งในศูนย์รวมแห่งความศรัทธาสำคัญของชาวญี่ปุ่น ตัวศาลเจ้าสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อราว 1,900 ปีที่แล้วเพื่อถวายแด่องค์จักรพรรดิและใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาสมบัติกว่า 6,000 ชิ้น


พระแสงดาบคุซานางิ (Kusanagi no Tsurugi)

ในบรรดาสมบัติมากมายที่เก็บรักษาอยู่ภายในนั้นมีสมบัติที่สำคัญที่สุดได้แก่ พระแสงดาบคุซานางิ (Kusanagi no Tsurugi) สัญลักษณ์แห่งคุณธรรมของจักรพรรดิอันเป็น 1 ใน 3 สมบัติศักดิ์สิทธิ์ประจำราชวงศ์ของญี่ปุ่นตามตำนานความเชื่อโบราณ โดยจุดเริ่มต้นของการสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ก็เพื่อเก็บรักษาสมบัติชิ้นนี้นั่นเอง


ศาลเจ้าอัตสึตะ (Atsuta Shrine)

ทั่วประเทศญี่ปุ่นมีศาลเจ้าชินโตตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปตามเมืองต่างๆ แต่ศาลเจ้าอัตสึตะแห่งนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากศาลเจ้าอิเสะ โดยทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 6.5 ล้านคนเดินทางมาเยี่ยมชมศาลเจ้าแห่งนี้เลยทีเดียว