ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St.Paul's: ซากอาสนวิหารนักบุญเปาโล: 大三巴牌坊) ซากโบสถ์ในมาเก๊าอันสะท้อนถึงอารยธรรมในอดีตที่ยังคงตั้งโดดเด่นท้าแดดลมฝนมาอย่างยาวนาน แม้จะเหลือเพียงส่วนของผนังที่ยังไม่ถูกทำลายลงเท่านั้น


ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St.Paul's)
ภาพ: lifeforstock

ซากประตูโบสถ์เซนปอลตั้งอยู่บนเกาะมาเก๊า ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล (St.Paul's College) สถาบันสอนศาสนาแบบตะวันตกแห่งแรกในเอเชียตะวันออก ก่อตั้งขึ้นในปี 1582 และปิดตัวลงในปี 1762 ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งในศูนย์ประวัติศาสตร์มาเก๊าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปี 2005

โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นโดยการผสมผสานสถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน โบสถ์เซนต์ปอลเคยถูกทำลายจนเสียหายถึงสองครั้งแต่ก็ได้รับการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้อย่างรุนแรงในปี 1835 ตัวโบสถ์ถูกทำลายลงเหลือเพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าซึ่งได้รับการบูรณะใหม่ในปี 1991

หลังจากเดินขึ้นบันไดด้านหน้าแล้วลอดผ่านประตูโบสถ์เข้าไปจะพบกับลานกว้างที่ถูกปรังแต่งอย่างดี ถัดไปอีกนิดก็จะพบกับซากโบสถ์บางส่วนที่ไม่ได้อยู่ในสภาพดีเหมือนประตู และปิดท้ายด้วยหลุมฝังศพของบาทหลวงผู้ก่อตั้งโบสถ์ซึ่งอยู่ด้านล่างฐาน