โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree: 東京スカイツリー) หอคอยสื่อสารตั้งโดดเด่นเป็นสง่าไร้คู่แข่งอยู่ในเขตซูมิดะ กรุงโตเกียว รู้จักกันในฐานะ "โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่" (New Tokyo Tower) เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2012


โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree: 東京スカイツリー)
ภาพ: スカイチケッ

โตเกียวสกายทรีมีความสูง 634 เมตร ครองสถิติสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น หอคอยสื่อสารที่สูงที่สุดในโลก สิ่งก่อสร้างบนเกาะที่สูงที่สุดในโลกและสิ่งก่อสร้างที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจาก "เบอร์จ คาลิฟา" (Burj Khalifa) ในนครดูไบที่สูงถึง 828 เมตร)

โตเกียวสกายทรีสร้างขึ้นเพื่อใช้ส่งสัญญาณถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และวิทยุแทนโตเกียวทาวเวอร์ โดยต้องสร้างให้สูงแข่งกับอาคารและตึกสูงรอบๆที่บดบังสัญญาณคลื่นจนไม่สามารถส่งสัญญาณอย่างไหลลื่นได้

การก่อสร้างนั้นใช้เวลาไปทั้งสิ้น 4 ปี ลักษณะโครงสร้างของโตเกียวสกายทรีเป็นการผสมผสานรูปแบบระหว่างความอนุรักษ์นิยมและความทันสมันเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

ด้านบนของโตเกียวสกายทรีเป็นจุดชมวิวที่สำคัญของเมืองโตเกียว สามารถมองเห็นอาคารบ้านเรือนด้านล่างได้แบบ 360 องศา มีลิฟท์ความเร็วสูงคอยให้บริการนักท่องเที่ยวและหลังจากเปิดตัวไปด้านบน