คลองโอตารุ (Otaru Canal: 小樽運河) คลองน้ำใสสายโรแมนติกในเมืองโอตารุ คลองโอตารุเต็มไปด้วยบรรยากาศคลาสสิกโดยเฉพาะยามพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าที่ต้องบันทึกภาพเก็บเอาไว้


คลองโอตารุ (Otaru Canal: 小樽運河)
ภาพ: Wide World Trips

คลองโอตารุเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของเมือง สร้างเสร็จในปี 1923 เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการเพิ่มขึ้นของประชากรจนกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของญี่ปุ่นในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20

ในปี 1980 คลองโอตารุได้รับการบูรณะพลิกโฉมจากท่าเรือกลายเป็นจุดชมวิวที่สวยงามตลอดเส้นทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ช่วงฤดูหนาวใช้เป็นสถานที่จัดเทศกาลหิมะประจำเมือง

บนฝั่งด้านหนึ่งของคลองโอตารุเต็มไปด้วยโกดังสินค้าเก่าที่ดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านค้าและร้านอาหาร โดยภาพของอาคารเหล่านี้จะสะท้อนอยู่บนผิวน้ำในคลองทั้งกลางวันและกลางคืน