หากมีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวถึงชอรัคซานเพื่อชมทัศนียภาพความงามของธรรมชาติแล้วก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเยือนสถานที่สำคัญบนเขาได้แก่วัดซินฮึงซา (Sinheungsa Temple) วัดสำคัญในนิกายเซนซึ่งต้องถือเป็นวัดเซนที่เก่าแก่ที่สุดในเกาหลีด้วย


พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ในวัดชินฮึงซา (Sinheungsa Temple)

วัดซินฮึงซา หรือ “ชินฮึงซา” (Shinheungsa Temple) ตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตอุทยานแห่งชาติชอรัคซาน วัดแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 652 ตรงบริเวณที่ไม่ไกลจากจุดที่ตั้งวัดในปัจจุบันมากนัก เมื่อเดินเข้าไปในบริเวณลานวัดจะเห็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง


พระพุทธรูปในวิหารใหญ่วัดชินฮึงซา (Sinheungsa Temple)

บริเวณทางเข้าวัดมีสุสานตั้งอยู่ ภายในมีเจดีย์หินทรงระฆังอยู่หลายองค์ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงภิกษุในนิกายเซนที่เคยบำเพ็ญตนอยู่ที่วัดแห่งนี้ ด้านในวิหารหลังใหญ่ของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอมิตาภะ มีโพธิสัตว์กวนอิมและพระพุทธรูปไดเซจิขนาบข้าง ส่วนวิหารหลังอื่นๆก็มีพระพุทธรูปและภาพวาดเรื่องราวทางพุทธศาสนา ลัทธิเต๋าและลัทธินับถือผีตามความเชื่อดั้งเดิมของเกาหลี


วัดชินฮึงซา (Sinheungsa Temple)

วัดซินฮึงซาเดิมมีชื่อว่า “ฮยางซองซา” (Hyangseongsa) แต่ไม่นาใจว่าเปลี่ยนเมื่อใด ในอดีตวัดนี้เคยได้รับความเสียหายจากไฟป่าในปี 669 และถึงแม้จะมีการบูรณะขึ้นใหม่แต่ก็ยังคงหนีไม่พ้นจากไฟป่าอีกในปี 1645 เมื่อเห็นว่าอาจเกิดเหตุเพลิงไหม้อีกในอนาคตจึงได้ย้ายตำแหน่งจากที่ตั้งเดิมมายังบริเวณที่ตั้งวัดในปัจจุบันเมื่อปี 1648 และกลายเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของผู้ที่มาเที่ยวชอรัคซาน