นอกจากประสาทและสวนที่สวยติดอันดับของญี่ปุ่น ในเมืองคานาซาว่ายังมีสถานที่สำคัญอีกแห่งที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนก็คือ "วัดเมียวริวจิ" (Myoryuji Temple) หรือวัดนินจา (Ninja Temple) สถานที่สำคัญที่ได้รับการเลือกให้เป็น 1 ใน 5 วัดที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวญี่ปุ่น


(Myoryuji Temple) / วัดนินจา (Ninja Temple)

วัดเมียวริวจิสร้างครั้งแรกเมื่อปี 1585 ตามบัญชามาเอดะ โทชิอิเอะ (Maeda Toshiie) โดยในตอนแรกนั้นตัววัดตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทคานาซาว่า แต่ต่อมาในปี 1643 ได้มีการย้ายวัดมายังบริเวณถนนเดระมาจิตามบัญชาของมาเอดะ โทชิซึเนะ (Maeda Toshitsune) ทางด้านทิศใต้ของเมืองดังที่เห็นในปัจจุบัน

แม้ด้านนอกจะดูเหมือนวัดธรรมดาทั่วไปแต่ด้านในวัดนั้นลึกลับซับซ้อนยิ่งนัก วัดเมียวริวจิมีทั้งหมด 23 ห้อง แต่มีบันไดสำหรับหลบหนีถึง 29 แห่ง โดยเฉพาะห้องลับ อุโมงค์ลับและประตูลับที่ซับซ้อนสมชื่อวัดนินจา แต่การเข้าชมวัดจะต้องจองล่วงหน้าและเข้าชมเป็นรอบๆโดยจะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินอย่างอิสระเหมือนวัดทั่วไป