เกาะโอคุโนะชิมะ (Okunoshima: 大久野島) เกาะขนาดเล็กในทะเลเซโตะ ส่วนหนึ่งของเมืองทาเะฮาระ จังหวัดฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น บนเกาะมีจุดตั้งแคมป์และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ สามารถเข้าถึงได้โดยใช้บริการเรือข้ามฟาก


เกาะโอคุโนะชิมะ (Okunoshima: 大久野島)
ภาพ: ひろしまリード - 広島ホームテレビ

เกาะโอคุโนะชิมะรู้จักกันในชื่อ "เกาะกระต่าย" (Rabbit Island: Usagi Shima: うさぎ島) เนื่องจากบนเกาะมีกระต่ายป่าอาศัยอยู่นับพันตัว กระต่ายค่อนข้างเชื่องและชอบเข้าหามนุษย์ เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักกระต่ายอย่างแท้จริง

สันนิษฐานว่ากระต่ายบนเกาะอาจมาจากการที่คนงานในสมัยนั้นนำมาเลี้ยงแล้วปล่อยเอาไว้ บ้างว่าเกิดจากกลุ่มนักศึกษามาทัศนศึกษาแล้วปล่อยกระต่ายเอาไว้

นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะโอคุโนะชิมะสามารถสัมผัสฝูงกระต่ายได้อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันพวกมันพร้อมกระโดดเข้าหาทันทีหากรู้ว่านักท่องเที่ยวนำอาหารติดมาด้วย

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เกาะโอคุโนะชิมะถูกใช้เป็นฐานผลิตแก๊สพิษของกองทัพสมเด็จพระจักรพรรดิ รวมทั้งยังใช้ในช่วงสงครามกับจีน แม้จะเลิกใช้ไปนานแล้วแต่ยังมีซากปรักหักพังบางส่วนของอาคารโรงงานหลงเหลืออยู่