เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่ากันว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดในโลกและจีนก็เป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก ในวันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับกลุ่มประเทศในในอีกด้านมุมหนึ่งด้วย 5 อันดับประเทศที่เล็กที่สุดในโลกกัน (ซึ่งหลายคนรู้กันแล้ว) บอกก่อนเลยว่าแม้จะเป็นประเทศเล็กๆแต่จงอย่ามองข้ามเพราะบางแห่งนั้นไม่ธรรมดา


สาธารณรัฐซานมาริโน (The Republic Of San Marino)

5. สาธารณรัฐซานมาริโน (The Republic Of San Marino)
• สาธารณรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในหนึ่งในโลกตั้งอยู่ในอาณาเขตของอิตาลี ซานมาริโนมีขนาดพื้นที่ประมาณ 61 ตารางกิโลเมตร แม้จะเป็นดินแดนเล็กๆแต่ด้วยความช่วยเหลือจากอิตาลีทำให้ซานมาริโนมีความเจริญในหลายๆด้านโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ถือเป็นรายได้หลักของประเทศ


ตูวาลู (Tuvalu)

4. ตูวาลู (Tuvalu)
• ดินแดนบนเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิคทางตอนใต้ระหว่างออสเตรเลียกับเกาะฮาวาย ตูวาลูมีพื้นที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ตั้งล้อมรอบไปด้วยแนวหินปะการังและแนวหินโสโครก ในแต่ละปีจะเกิดภัยธรรมชาติขึ้นหลายครั้งประชากรบางส่วนจึงอพยพไปที่อื่น ที่สำคัญนักวิชาการลงความเห็นว่าในอนาคตตูวาลูจะหายไปจากแผนที่โลก ตูวาลู


สาธารณรัฐนาอูรู (Republic of Nauru)

3. สาธารณรัฐนาอูรู (Republic of Nauru)
• ดินแดนเกาะเดี่ยวตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกล้อมรอบด้วยแนวประการัง นาอูรูเป็นประเทศเกาะที่เล็กที่สุดโลก มีพื้นที่ประมาณ 21 ตาราง ในอดีตนาอูรูเคยร่ำรวยมากจากการขายแร่ฟอสเฟตแต่ปัจจุบันปริมาณลดลงมากและอาจหมดลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า


ราชรัฐโมนาโก (Principality of Monaco)

2. ราชรัฐโมนาโก (Principality of Monaco)
• ประเทศเล็กๆที่มีพื้นที่ประมาณ 1.95 ตารางกิโลเมตร แต่กลับที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก ในอดีตโมนาโกเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสแต่ปัจจุบันได้แยกออกมาภายใต้เงื่อนไขที่ว่าหากเมื่อใดที่โมนาโกไม่มีผู้สืบสันตติวงศ์ก็จะต้องกลับไปเป็นของฝรั่งเศสอีกครั้ง นั่นเองที่ทำให้โมนาโกเปลี่ยนกฎให้สตรีสามารถขึ้นครองราชย์ได้


นครรัฐวาติกัน (Vatican City State)

1. นครรัฐวาติกัน (Vatican City State)
• ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี แม้วาติกันจะมีขนาดพื้นที่เพียง 0.438 ตารางกิโลเมตร ประชากรมีถึง 1,000 คน แต่ที่นี่คือที่พำนักของสมเด็จพระสันตะปาปาและเป็นศูนย์กลางของผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาธอลิคทั่วโลกกว่าพันล้านคน วาติกันไม่ได้ทำการค้าแต่มีรายได้จากการท่องเที่ยวและการสนับสนุนจากชาวคาธอลิคทั่วโลก