สำนักชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery: 志蓮淨苑) อารามชีขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาในบรรยากาศเงียบสงบท่ามกลางตึกรามสมัยใหม่ของเกาะเกาลูน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง


สำนักชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery: 志蓮淨苑) เกาะเกาลูน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
Expedia

สำนักนางชีฉีหลินก่อตั้งเมื่อปี 1934 เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับแม่ชีและได้รับการสร้างใหม่ในปี 1998 ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังดั้งเดิมบนพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตร

ภายในอารามแต่ละหลังมีพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานอยู่ แต่ทางวัดไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ

การออกแบบอาคารเป็นไปตามหลักสถาปัตยกรรมและฮวงจุ้ยตั้งกระจายอยู่ทั่วทั้ง 4 ทิศ อารามไม้สร้างด้วยเทคนิคดั้งเดิมที่ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว โดยใช้เดือยยึดโครงสร้างไม้เข้าด้วยกัน

บริเวณด้านนอกอารามมีการตกแต่งที่เรียบง่ายแต่ลงตัว มีสะพานข้ามไปยังสวนหนานเหลียนสวนหนานเหลียนที่รัฐบาลฮ่องกงมีคำสั่งให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์คู่กัน