เมืองฮิโกเนะ (Hikone: 彦根市) เมืองเล็กๆตั้งอยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบบิวะในจังหวัดชิงะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองฮิโกเน่ได้รับความนิยมในการใช้เป็นจุดพักระหว่างทริปโตเกียว - เกียวโต


ปราสาทฮิโกเนะ (Hikone Castle)

ปราสาทฮิโกเน่ (Hikone Castle)
• ปราสาทโบราณแห่งยุคเอโดะที่ยังคงอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีทั้งหมด 3 ชั้น ตามหลักฐานกล่าวว่าปราสาทแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1575 ในฐานะส่วนหนึ่งของปราสาทโอซึ (Otsu Castle) กระทั่งตัวปราสาทสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1622 และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเมืองในปัจจุบัน ปราสาทฮิโกเน่


สวนเก็นคิวเอ็น (Genkyuen Garden)

สวนเก็นคิวเอ็น (Genkyuen Garden)
• สวนสวยตั้งอยู่ในบริเวณปราสาทฮิโกเน่ สวนเก็นคิวเอ็นสร้างเมื่อปี 1677 ตามสไตล์จีนยุคราชวงศ์ถัง ตรงกลางสวนมีสระน้ำและอาคารไม้โบราณตั้งอยู่รายรอบ สิ่งที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมทำกันเมื่อมาถึงสวนเก็นคิวเอ็นคือการนั่งพักสงบจิตใจในเรือนน้ำชาพร้อมกับดื่มชาเขียวราคา 500 เยน