วัดแฮดองยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple: 해동 용궁사) ศาสนสถานตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน ดินแดนที่ได้ชื่อว่ามีชายหาดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ การมาเยือนวัดแห่งนี้ทำให้ได้ชมทั้งศาสนสถานเก่าแก่และความสวยงามของชายหาดในเวลาเดียวกัน


วัดแฮดองยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple: 해동 용궁사)
ภาพ: 위시빈

วัดแฮดองยงกุงซามีความแตกต่างจากวัดส่วนใหญ่ในเกาหลีที่จะตั้งอยู่ตามเนินเขา วัดแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1376 สมัยโครยอในช่วงที่บ้านเมืองประสบวิกฤตความแห้งแล้งและอดอยาก เวลานั้นภิกษุรูปหนึ่งฝันว่ามีมังกรทะเลตะวันออกมาบอกให้สร้างวัดขึ้นในบริเวณดังกล่าวจะทำให้ความสงบสุขกลับคืนมา

ตลอดทางเดินสู่ด้านบนของวิหารจะมีสถาปัตยกรรมหินเรียงรายอยู่ทั้งตะเกียงหินเรียงรายตามแนวโขดหิน รูปปั้นสัตว์ 12 ราศีตามความเชื่อของจีน พระพุทธรูป เจดีย์ 3 ชั้น รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม บันได 108 ขั้น ส่วนภายในวัดก็จะมีวิหารตั้งอยู่หลายแห่งแต่วิหารหลักได้รับการบูรณะใหม่ในปี 1970 โดยยังคงรักษารูปแบบโครงสร้างดั้งเดิมของวัดเอาไว้

การที่วัดแฮดองยงกุงซาตั้งอยู่ริมชายฝั่งทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยือน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้าของวันขึ้นปีใหม่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพื่อสัมผัสกับแสงอาทิตย์แรกของปี ส่วนในช่วงวันวิสาขบูชาที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยโคมไฟหลากสีสันที่ถูกนำมาประดับไว้ทั่วบริเวณวัด