เมืองไคเฟิง (Kaifeng: 开封) อดีตเมืองหลวงของจีนในสมัยราชวงศ์ซ่ง คุ้นเคยในชื่อ "ไคฟง" เดิมทีนั้นมีหลายชื่อแต่เปลี่ยนมาเป็นไคเฟิงในสมัยราชวงศ์ฉิน ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการศึกษาที่สำคัญของมณฑลเหอหนาน


วัดเซียงกว๋อ (Xiangguo Temple)
ภาพ: China Dragon Tours

สถานที่ท่องเที่ยวในไคเฟิง
• วัดเซียงกว๋อซื่อ: วัดสำคัญที่สุดของเมืองไคเฟิงและเป็น 1 ใน 10 วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์จีน วัดเซียงกว๋อซื่อสร้างเมื่อปี 555 ในอดีตนั้นต้องถือว่าเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาของจีนนานหลายร้อยปีและมีบทบาทสำคัญในความเจริญทางพุทธศาสนา วัดเซียงกว๋อ

• เจดีย์เหล็ก: เจดีย์โบราณตั้งอยู่ในสวนสาธารณะทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ เจดีย์มีทั้งหมด 13 ชั้น ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่ดีที่สุดของจีน แม้จะถูกเรียกว่าเจดีย์เหล็กแต่วัสดุที่นำมาสร้างนั้นกลับเป็นเจดีย์เคลือบซึ่งเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นคล้ายแผ่นเหล็ก เจดีย์เหล็ก

• ศาลามังกร: ศาลาโบราณล้อมรอบไปด้วยน้ำทั้ง 3 ด้าน ศาลามังกรสร้างขึ้นเมื่อปี 1692 ในสมัยราชวงศ์ชิงแต่โครงสร้างบางส่วนของศาลาเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อครั้งที่องค์จักรพรรดิประทับโดยมีการปรับปรุงจนกลายมาเป็นสวนสาธารณะ ศาลามังกร


สวนชิงหมิงชานเหอ (Qingming Shanghe Garden) @ Best China Scenery

• สวนชิงหมิงชานเหอ: สวนวัฒนธรรมตั้งอยู่ทางตะวันตกของศาลาห้ามังกร สวนชิงหมิงชานเหอมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ราว 98 เอเคอร์ ภายในสวนมีสถาปัตยกรรมแบบโบราณที่สร้างขึ้นตามแบบภาพวาดชื่อว่า Along the River During Qingming Festival ซึ่งเป็นผลงานของจาง เจ๋อตวน (Zhang Zeduan) จิตกรเอกในสมัยราชวงศ์ซ่ง