แม้ว่าช่วงนี้ข่าวการกระทบกระทั่งกันระหว่างจีนและญี่ปุ่นเกี่ยวกับกรณีพิพาทในเรื่องสิทธิ์การครอบครอง “เกาะเซนกากุ” หรือ “เกาะเตียวหยู” นั้นจะไม่ค่อยได้ปรากฏออกมา แต่ก็เป็นที่รู้กันดีทั้งสองชาติยังคงเตรียมพร้อมที่จะตอบโต้เสมอหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระทำการอันถือเป็นการรุกล้ำ ดังนั้นแล้ววันนี้เราจึงขอแนะนำให้รู้จักกับหมู่เกาะแห่งนี้กัน


เกาะเซนกากุ - เกาะเตียวหยู

"เกาะเซนกากุ" (Senkaku) ในภาษาญี่ปุ่นหรือ "เกาะเตียวหยู" (Diaoyu) ในภาษาจีนนั้นเป็นหมู่เกาะขนาดเล็กตั้งอยู่ทางตะวันตกของโอกินาว่าและทางตะวันออกของจีน ในอดีตนั้นเกาะแห่งนี้ถือเป็นแนวชายแดนที่จีนใช้ในการป้องกันโจรสลัดญี่ปุ่นโดยเป็นที่รู้กันว่าฐานะของเกาะดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของจีน

ภายหลังจีนพ่ายแพ้ในสงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่ 1 เมื่อปี 1895 เกาะดังกล่าวก็ตกอยู่ภายใต้การครอบครองของญี่ปุ่นตามสนธิสัญญาชิโมโนเซกิ กระทั่งญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้เกาะตกอยู่ภายใต้การดูแลของสหรัฐอเมริกาซึ่งในเวลาต่อมาอเมริกาก็ได้ส่งมอบคืนให้ญี่ปุ่น

อเมริกาส่งมอบเกาะคืนแก่ญี่ปุ่นโดยถือว่าเกาะเซนกากุ/เตียวหยูเป็นส่วนหนึ่งของโอกินาว่า แต่การที่เกาะดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ในบริเวณเส้นทางเดินเรือที่สำคัญและอาจมีแหล่งน้ำมันใต้ทะเลจึงทำให้ฝ่ายจีนซึ่งเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์เดิมรวมทั้งไต้หวันเองย่อมไม่พอใจและแสดงการคัดค้านนับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน