กรุงฮานอย (Hanoi: Hà Nội) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม แม้ฮานอยจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวง แต่ภายในเมืองยังมีการนำเสนอวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศเอาไว้อย่างดี


ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม (Hoan Kiem Lake)
ภาพ: AZ Local Trip

สถานที่ท่องเที่ยวในฮานอย
• ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม: ทะเลสาบใจกลางเมือง มีอีกชื่อว่า "ทะเลสาบคืนดาบ" ภายในบริเวณอันกว้างขวางร่มรื่นไปด้วยสีเขียวของพืชไม้หลากหลายพันธุ์เปรียบเสมือนแหล่งออกซิเจนที่ผู้คนต้องมารับบรรยากาศเพื่อกลับไปผจญกับความหนาแน่นในเมือง ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม

• วัดหง็อกเซิน: วัดขงจื๊อบนเกาะทางเหนือของทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม วัดหง็อกเซินสร้างเพื่ออุทิศแด่ "ขงจื๊อ" และ "ตรันคว็อกตวน" วีรบุรุษของชาติผู้นำการขับไล่มองโกลได้สำเร็จ มีสะพานสีแดงเป็นทางเชื่อมจากชายฝั่งไปยังเกาะ วัดหง็อกเซิน

• วัดวันเหมียว: สถาบันขงจื๊อที่มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม เรียกอีกชื่อว่า "วิหารวรรณกรรม" ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวทางการศึกษาที่นักศึกษานิยมเดินทางมาเยือนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ วัดวันเหมียว

• สุสานโฮจิมินห์: สถานที่เก็บร่างของท่านโฮจิมินห์ แม้ท่านจะต้องการให้เผาร่างของตนเอง แต่ทางการเวียดนามต้องการให้ผู้คนได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่จึงนำร่างของท่านอาบน้ำยาแล้วบรรจุไว้ในโลงแก้วซึ่งด้านในสุสานไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพ สุสานโฮจิมินห์