ในเมืองจีนนั้นมีทุ่งนาขั้นบันไดฮาหนีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก สำหรับเวียดนามเองก็ไม่น้อยหน้ากันเพราะในเมืองซาปาที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติก็มีทุ่งนาขั้นบันไดอันเลื่องชื่อเช่นกันที่รู้จักกันในชื่อ "นาขั้นบันไดแห่งซาปา" (Sapa Rice Terraces) อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเวียดนาม


นาขั้นบันไดเมืองซาปา (Sapa Rice Terraces)

นาขั้นบันไดเมืองซาปาตั้งบริเวณทางตอนเหนือของเมืองซาปาซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่สำคัญของเวียดนาม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นเขาหินแกรนิตและหน้าผาที่ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทั้งดินและน้ำทำให้พื้นที่บริเวณนี้ถูกใช้เป็นแปลงสำหรับทำนามาหลายชั่วอายุคนแล้ว

สำหรับการทางไปสู่นาขั้นบันไดอาจจะต้องเหนื่อยกันหน่อย แต่เมื่อขึ้นไปบนเขาและมองทุ่งนาจากระยะไกลแล้วจะเห็นนาข้าวมีลักษณะเป็นขั้นๆเหมือนภาพวาดอันสวยงามที่ทำให้นักท่องเที่ยวต้องตื่นตาจนลืมเหนื่อยโดยเฉพาะสีสันที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละแปลงและบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกสดชื่น

ตามปกติในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงสำหรับเตรียมการทำนา บนแปลงนาจะเต็มไปด้วยน้ำจนเหมือนกระจกที่ส่องสะท้อนกับทิวทัศน์ก้อนเมฆบนท้องฟ้า เมื่อเข้าสู่เดือนเมษายนและกรกฏาคมบนแปลงก็จะเต็มไปด้วยสีเขียวทั้งเขียวเข้มและเขียวอ่อนของต้นข้าว หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองเมื่อรวงข้าวพร้อมแก่การเก็บเกี่ยว