เมืองซาปา (Sa Pa) ดินแดนทางตอนเหนือในจังหวัดหล่าวกายของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน เมืองซาปามีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขา ด้วยสภาพอากาศที่บริสุทธิ์และเย็นสบายตลอดทั้งปีทำให้ชาวฝรั่งเศสในอดีตใช้เป็นเมืองซาปาเป็นเมืองตากอากาศ


เขาฮามรอง (Ham Rong Mountain)

สถานที่ท่องเที่ยวในซาปา
• เขาฮามรอง: ยอดเขาสูงที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองได้สุดลูกหูลูกตา ในยามฤดูหนาวมาเยือนยอดเขาจะถูกปกคลุมไปด้วยหมอกจึงดูไม่ต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในยุโรป ตลอดเส้นทางเดินสู่ยอดเขาฮามรองมีป่าหินธรรมชาติและสวนดอกไม้ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามกว่า 6,000 สายพันธุ์

• นาขั้นบันไดซาปา: นาขั้นบันไดทางตอนเหนือของเมือง แหล่งอากาศบริสุทธิ์อันดับต้นๆของเวียดนาม สภาพภูมิประเทศเขาหินแกรนิตและหน้าผายังคงเต็มไปด้วยความสมบูรณ์ พื้นที่บริเวณนี้ใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรมาหลายชั่วอายุคน นาขั้นบันไดซาปา

• น้ำตกซิลเวอร์: น้ำตกสัญลักษณ์ของเมืองตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,800 เหนือระดับน้ำทะเล กระแสน้ำที่ไหลลงสู่เบื้องล่างทำให้จินตนาการราวกับมังกรสีขาวกำลังมองลงมาจากฟ้าเบื้องบน ในวันที่ฟ้าโปร่งสามารถมองเห็นและได้ยินเสียงของน้ำตกซิลเวอร์ได้จากระยะไกลหลายกิโลเมตร น้ำตกซิลเวอร์

• พระใหญ่ฟานซีปัน รูปปั้นพระอมิตาภะประดิษฐานอยู่บนยอดเขาฟานซีปันที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งอินโดจีน" องค์พระสร้างจากการหลอมสัมฤทธิ์โดยใช้ทองแดงหลายหมื่นแผ่นด้วยความสูง 21.5 เมตร ประทับอยู่บนฐานดอกบัว พระใหญ่ฟานซีปัน


ตรามตอนพาส (Tram Ton Pass)

• ตรามตอนพาส: จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเมืองซาปา อยู่ห่างจากตัวเมืองราว 15 กิโลเมตร ตรามตอนพาสเป็นเส้นทางผ่านภูเขาที่สูงที่สุดในเวียดนาม ด้วยความสูง 1,900 เมตร สมกับเป็นดินแดนแห่งภูเขา