เมืองฟุราโนะ (Furano: 富良野市) เมืองเล็กๆล้อมรอบด้วยภูเขาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (บ้างเรียกสะดือของฮอกไดโด) เมืองฟุราโนะมีทัศนียภาพที่เหมาะแก่การเดินทางมาเยือนทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว


ทุ่งดอกไม้ฟุราโนะ (Furano Flower Fields)
ภาพ: Farm Tomita

ทุ่งดอกไม้ฟุราโนะ (Furano Flower Fields)
• ทุ่งดอกไม้แห่งฟาร์มโทมิตะที่จะแข่งกันเบ่นบานไปทั่วท้องทุ่งโดยเฉพาะดอกลาเวนเดอร์ซึ่งจะย้อมทั้งทุ่งไปด้วยสีสันที่โดดเด่น นอกจากดอกลาเวนเดอร์แล้วก็ยังมีดอกไม้อีกหลายพันธุ์ที่มีความงามไม่แพ้กัน ทุ่งดอกไม้ฟุราโนะ


ลานสกีฟุราโนะ (Furano Ski Resort)
ภาพ: Furano Ski Resort

ลานสกีฟุราโนะ (Furano Ski Resort)
• ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ลานสกีฟุราโนะตั้งอยู่บริเวณจุดเชื่อมของยอดเขาสองแห่งจึงมีพื้นที่กว้างขวางและมีหลายระดับจึงเหมาะสำหรับการเล่นสกีไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ